× 
 Från
 Till
 Metod

 

Människorna i de sista dagarna

1 Du ska veta att i de sista dagarna* blir det svåra tider. 2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres* trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta. 9 Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.

I apostelns efterföljd

10 Men du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, 11 i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra*. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå! Men Herren har räddat mig ur dem alla. 12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13 Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna.

14 Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig* till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.


Fotnoter
3:1de sista dagarna   Enligt vers 5f är dessa sista dagar redan här.
3:8Jannes och Jambres   Enligt judisk tradition namnen på de egyptiska trollkarlarna i 2 Mos 7:11f .
3:11Antiokia, Ikonium och Lystra   Se Apg 13:14f , 13:51f och 14:6f .
3:16Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig   Annan översättning: "All Skrift som är utandad av Gud är också nyttig". Ordet "utandad" (på grekiska theópneustos ) kan också översättas "inspirerad".

Parallellställen
3:11 Tim 4:1 2 Petr 3:3.
3:2Matt 24:12 Rom 1:29f.
3:4Rom 1:29 Fil 3:19.
3:5Matt 7:15 15:7f Tit 1:16.
3:6Tit 1:11.
3:72 Tim 2:25.
3:81 Tim 6:5.
3:101 Tim 4:6.
3:11Apg 13:50 14:2 19 2 Kor 1:10.
3:12Matt 16:24f Joh 15:20 1 Tess 3:3.
3:142 Tim 2:2.
3:15Ps 119:98.
3:16Rom 15:4 2 Petr 1:21.
3:171 Tim 6:11 2 Tim 2:21.