× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från den gamle till min älskade Gaius, som jag i sanning älskar. 2 Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. 3 Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning* som finns hos dig, hur du lever i sanningen. 4 Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.

Stöd åt resande bröder

5 Älskade broder, du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna, också för dem som kommer som främlingar. 6 De har vittnat inför församlingen om din kärlek, och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. 7 Det är ju för Namnets skull* de har gått ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8 Därför är det vår plikt att stödja sådana, så att vi arbetar tillsammans för sanningen.

9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss. 10 Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna, och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.

11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. 12 Demetrius* har fått ett gott vittnesbörd av alla, även av sanningen själv. Också vi kan vittna om det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Slutord

13 Jag hade mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14 Jag hoppas snart få se dig, och då ska vi talas vid ansikte mot ansikte. 15 Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa vännerna, var och en personligen.


Inledning till boken
Tredje Johannesbrevet är förmodligen skrivet på 80- eller 90-talet e Kr för att knyta kontakt med en viss Gaius, som till skillnad från den konfliktsökande Diotrefes erkände aposteln Johannes ledarskap. Sannolikt rör det sig om en annan Gaius än den som tog emot Paulus i Korint på 50-talet (Rom 16:23). Det är okänt i vilken stad den aktuella församlingen fanns, men den låg troligen inte alltför långt från apostelns bas i Efesos.


Fotnoter
3sanning   Syftar inte bara på lärans renhet utan även på personens karaktär eller "äkthet" (jfr Joh 1:47 ).
7för Namnets skull   Dvs Jesu Kristi namn (jfr Apg 5:41 , Jak 2:7 , 1 Petr 4:16 ).
12Demetrius   Troligen apostelns utsände representant som överlämnade brevet.

Parallellställen
12 Joh v 1.
32 Joh v 4.
61 Kor 16:6 Tit 3:13.
8Rom 12:13 Hebr 13:2.
10Matt 23:13.
111 Joh 3:6 9f.
12Joh 19:35.
132 Joh v 12.