× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den gyllene ljusstaken

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Befall Israels barn att bära till dig ren olja av stötta oliver* till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 3 Utanför förhänget framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet ska Aron ständigt sköta den inför Herrens ansikte, från kväll till morgon. Det ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. 4 Lamporna på den gyllene ljusstaken ska han ständigt sköta inför Herrens ansikte.

Skådebröden

5 Du ska ta fint mjöl och baka tolv kakor av det. Varje kaka ska innehålla två tiondels efa*. 6 Du ska lägga upp dem i två rader*, sex i var rad, på det förgyllda bordet inför Herrens ansikte. 7 På varje rad ska du lägga ren rökelse, och den ska vara ett påminnelseoffer* för bröden, ett eldsoffer åt Herren. 8 Sabbatsdag efter sabbatsdag ska man ständigt lägga upp dem inför Herrens ansikte, en gåva av Israels barn till ett evigt förbund. 9 De ska tillhöra Aron och hans söner, och de ska äta dem på helig plats, för de är högheliga och är hans del av Herrens eldsoffer. Detta är en evig stadga.

Smädares och mördares straff

10 En man som var son till en israelitisk kvinna och en egyptisk man gick ut bland Israels barn. Den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kom då i gräl med varandra i lägret. 11 Och den israelitiska kvinnans son smädade Namnet* och hädade. Då förde de honom fram till Mose. Hans mor hette Shelomit, dotter till Dibri, av Dans stam. 12 De satte honom i förvar för att få ett bestämt uttalande från Herrens mun.

13 Och Herren sade till Mose: 14 För ut hädaren utanför lägret. Sedan ska alla som hörde hädelsen lägga sina händer på hans huvud*, och hela församlingen ska stena honom. 15 Till Israels barn ska du säga: Om någon hädar sin Gud kommer han att bära på synd. 16 Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom. Vare sig det är en främling eller en infödd som smädar Namnet ska han dödas.

17 Den som slår ihjäl en människa ska straffas med döden. 18 Och den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det: liv för liv. 19 Om någon tillfogar sin nästa kroppsskada, ska man göra mot honom som han själv har gjort: 20 bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand*. Samma skada som han har vållat en annan, ska han själv tillfogas. 21 Den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det, och den som slår ihjäl en människa ska dödas. 22 En och samma lag ska gälla för er, såväl för främlingen som för den infödde, för jag är Herren er Gud.

23 Mose talade detta till Israels barn. Och de förde ut hädaren utanför lägret och stenade honom. Israels barn gjorde så som Herren hade befallt Mose.


Fotnoter
24:2olja av stötta oliver   Stötta i mortel, den första pressningen som gav den bästa oljan.
24:5kakor … två tiondels efa   Ca 4,5 liter mjöl. Bröden representerade folkets stammar (jfr 1 Kor 10:17 ). Jesus anknöt till hur kung David en gång åt av skådebröden (1 Sam 21:6 , Matt 12:4 ).
24:6rader   Annan översättning: ”staplar” (även i vers 7).
24:7påminnelseoffer   Den del av matoffret som brändes (resten tillhörde prästen, se 2:9f ).
24:11Namnet   Dvs Guds namn (se not till 2 Mos 3:14 ). Hädelse straffades med döden även i t ex Assyrien.
24:14lägga sina händer på hans huvud   För att förlägga skulden dit (jfr 4:24 ).
24:20öga för öga, tand för tand   Citeras av Jesus i Matt 5:38 .

Parallellställen
24:22 Mos 27:20f.
24:52 Mos 25:30.
24:145 Mos 17:7.
24:162 Mos 20:7.
24:172 Mos 21:12 4 Mos 35:16f.
24:192 Mos 21:23 5 Mos 19:21.
24:20Matt 5:38f.
24:211 Mos 9:6 2 Mos 21:12.
24:222 Mos 12:49.