× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Sedan bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran.

De tolv spejarna

2Herren sade till Mose: 3 ”Sänd ut män för att speja i Kanaans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare.” 4Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran*. Alla var huvudmän bland Israels barn. 5 Deras namn var:

Av Rubens stam:

Shammua, Sackurs son,

6 av Simeons stam: Shafat, Horis son,

7 av Juda stam: Kaleb, Jefunnes son,

8 av Isaskars stam: Jigal, Josefs son,

9 av Efraims stam: Hosea, Nuns son,

10 av Benjamins stam: Palti, Rafus son,

11 av Sebulons stam: Gaddiel, Sodis son,

12 av Josefs stam, av Manasse stam:

Gaddi, Susis son,

13 av Dans stam: Ammiel, Gemallis son,

14 av Ashers stam: Setur, Mikaels son,

15 av Naftali stam: Nahbi, Vofsis son,

16 av Gads stam: Geuel, Makis son.


17 Dessa var namnen på de män som Mose sände i väg för att speja i landet. Men Mose gav Hosea*, Nuns son, namnet Josua.

18 Mose sände i väg dem för att speja i Kanaans land och sade till dem: ”Dra upp till Negev och vidare upp till Bergsbygden. 19 Se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om de är få eller många, 20 om landet där de bor är gott eller dåligt, om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa, 21 om jorden är fet eller mager och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och ta med er hit av landets frukt.” Det var den tid då de första druvorna mognade.

22 De gav sig av och spejade i landet från öknen Zin ända till Rehob där vägen går till Hamat*.

23 De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sheshaj och Talmaj, Anaks avkomlingar. – Hebron byggdes sju år före Soan* i Egypten. – 24 De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av två man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. 25 Platsen kallades sedan Druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där.

26 Efter fyrtio dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. 27 De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels församling i öknen Paran i Kadesh,* där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. 28 Och de sade till Mose: ”Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. 29 Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. 30 Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden, och kananeerna bor vid havet och utmed Jordan.”

31 Men Kaleb* lugnade folket inför Mose och sade: ”Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det!”

32 Men männen som hade gått upp med honom sade: ”Vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss.” 33 Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sade: ”Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män. 34 Vi såg också jättarna där – Anaks barn* kom från jättestammen – och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon.”


Fotnoter
13:4öknen Paran   Någonstans i trakten omkring södra Negevöknen.
13:17Hosea ... Josua   Betyder ”frälsning” och ”Herren är frälsning” (samma namn som Jesus).
13:22från öknen Zin ända till Rehob där vägen går till Hamat   Från Negev i söder till norra Israel mot Libanon.
13:23Soan   Stad i östra Nildeltat där israeliterna hade bott (Ps 78:12 ).
13:26Kadesh   Vattenrik oas ca 8 mil söder om Hebron, vid landets sydgräns (5 Mos 1:19 ).
13:31Kaleb   Betyder ”hund”. Han fick senare inta Hebron och bosätta sig där (Jos 14:6f ).
13:34jättarna … Anaks barn   Hebr. nefilím , ”de fallna” (jfr 1 Mos 6:4 ), berömda högresta kämpar. Jättelika kananeiska krigare nämns i den egyptiska Anastasipapyren från 1200-talet f Kr.

Parallellställen
13:35 Mos 1:22f.
13:235 Mos 9:2 Jos 14:15.
13:245 Mos 1:24f.
13:341 Mos 6:4.