× 
 Från
 Till
 Metod

 

Stammarnas olika lägerplatser

1Herren talade till Mose och Aron. Han sade: 2 ”Israels barn ska slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet ska de slå läger, en bit bort.

3 På framsidan, österut, ska Juda slå läger under sitt baner efter sina häravdelningar. Ledare för Juda barn ska vara Nahshon, Amminadabs son, 4 med de mönstrade som utgör hans här, 74 600 man.

5 Bredvid honom ska Isaskars stam slå läger. Ledare för Isaskars barn ska vara Netanel, Suars son, 6 med de mönstrade som utgör hans här, 54 400 man.

7 Därnäst Sebulons stam, och ledare för Sebulons barn ska vara Eliab, Helons son, 8 med de mönstrade som utgör hans här, 57 400 man.

9 Alla de mönstrade som tillhör Juda läger utgör 186 400 man, delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp först.

10 Ruben ska slå läger under sitt baner söderut efter sina häravdelningar. Ledare för Rubens barn ska vara Elisur, Shedeurs son, 11 med de mönstrade som utgör hans här, 46 500 man.

12 Bredvid honom ska Simeons stam slå läger, och ledare för Simeons barn ska vara Shelumiel, Surishaddajs son, 13 med de mönstrade som utgör hans här, 59 300 man.

14 Därnäst Gads stam, och ledare för Gads barn ska vara Eljasaf, Reguels* son, 15 med de mönstrade som utgör hans här, 45 650 man.

16 Alla de mönstrade som tillhör Rubens läger utgör 151 450 man, delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp som nummer två.

17 Sedan ska uppenbarelsetältet gå med leviternas läger i mitten av lägren. I den ordning de slår läger ska de också gå, var och en på sin plats, under sina baner.

18 Efraim ska slå läger under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar. Ledare för Efraims barn ska vara Elishama, Ammihuds son, 19 med de mönstrade som utgör hans här, 40 500 man.

20 Bredvid honom ska Manasse stam slå läger, och ledare för Manasse barn ska vara Gamliel, Pedasurs son, 21 med de mönstrade som utgör hans här, 32 200 man.

22 Därnäst Benjamins stam, och ledare för Benjamins barn ska vara Abidan, Gideonis son, 23 med de mönstrade som utgör hans här, 35 400 man.

24 Alla de mönstrade som tillhör Efraims läger utgör 108 100 man, delade i sina häravdelningar. De ska bryta upp som nummer tre.

25 Dan ska slå läger under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar. Ledare för Dans barn ska vara Ahieser, Ammishaddajs son, 26 med de mönstrade som utgör hans här, 62 700 man.

27 Bredvid honom ska Ashers stam slå läger, och ledare för Ashers barn ska vara Pagiel, Okrans son, 28 med de mönstrade som utgör hans här, 41 500 man.

29 Därnäst Naftali stam, och ledare för Naftalis barn ska vara Ahira, Enans son, 30 med de mönstrade som utgör hans här, 53 400 man.

31 Alla de mönstrade som tillhör Dans läger utgör 157 600 man. De ska bryta upp sist, under sitt baner.”

32 Dessa var de av Israels barn som mönstrades efter sina familjer. Alla som efter sina häravdelningar mönstrades i lägren utgjorde 603 550 man. 33 Men leviterna mönstrades inte med de andra israeliterna, för så hade Herren befallt Mose.

34 Israels barn gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. De slog läger under sina baner, och de bröt upp var och en i sin släkt, efter sin familj.


Fotnoter
2:14Reguel   Andra handskrifter: ”Deguel”.

Parallellställen
2:322 Mos 12:37 38:26 4 Mos 1:46.