× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lamporna på ljusstaken

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, ska du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken.”

3 Och Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att de kastade sitt sken över platsen framför ljusstaken, så som Herren hade befallt Mose. 4 Ljusstaken var gjord av hamrat guld. Från dess fotställning till blommorna var den i hamrat arbete. Efter den förebild som Herren hade visat Mose gjorde han ljusstaken.

Leviternas invigning

5Herren talade till Mose. Han sade: 6 ”Bland Israels barn ska du ta ut leviterna och rena dem.

7 På följande sätt ska du göra för att rena dem: Stänk reningsvatten på dem, och låt dem raka hela sin kropp* och tvätta sina kläder. Så ska de rena sig. 8 Sedan ska de ta en ungtjur med tillhörande matoffer av fint mjöl blandat med olja. Du ska ta en annan ungtjur till syndoffer.

9 Och du ska föra fram leviterna inför uppenbarelsetältet och samla hela Israels församling.

10 När du har fört fram leviterna inför Herrens ansikte, ska Israels barn lägga sina händer på dem*. 11 Och Aron ska föra fram leviterna inför Herrens ansikte som ett lyftoffer från Israels barn, så att de kan förrätta Herrens tjänst. 12 Leviterna ska lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och den ena ska du offra till syndoffer och den andra till brännoffer åt Herren för att bringa försoning för leviterna. 13 Sedan ska du ställa leviterna inför Aron och hans söner och föra fram dem som ett lyftoffer åt Herren. 14 Så ska du bland Israels barn avskilja leviterna så att de tillhör mig.

15 Sedan du har renat leviterna och fört fram dem som ett lyftoffer ska de gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet, 16 för de är givna åt mig som en gåva bland Israels barn. I stället för allt som öppnar moderlivet, allt förstfött bland Israels barn, har jag tagit ut dem åt mig. 17 Allt förstfött bland Israels barn tillhör mig, både människor och boskap. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag dem åt mig. 18 Jag har tagit leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn. 19 Och jag har bland Israels barn gett leviterna som gåva åt Aron och hans söner, till att förrätta Israels barns tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, för att ingen plåga ska drabba dem när de kommer nära helgedomen.”

20 Mose, Aron och hela Israels församling gjorde med leviterna i allt så som Herren hade befallt Mose angående dem. Så gjorde Israels barn med dem. 21 Leviterna renade sig och tvättade sina kläder, och Aron förde fram dem som ett lyftoffer inför Herrens ansikte, och Aron bringade försoning för dem och renade dem. 22 Sedan gick leviterna in och gjorde tjänst vid uppenbarelsetältet under Aron och hans söner. Så som Herren hade befallt Mose angående leviterna, så gjorde de med dem.

Leviternas tjänstgöringstid

23 Och Herren sade till Mose: 24 ”Detta gäller för leviterna: De som är tjugofem år* eller äldre ska infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet. 25 Men när leviten blir femtio år ska han vara fri från sin tjänst, och han ska då inte tjänstgöra längre. 26 Han kan hjälpa sina bröder vid uppenbarelsetältet i deras uppgifter, men någon tjänst ska han inte inneha. Så ska du göra med leviterna när det gäller deras ansvarsuppgifter.”


Fotnoter
8:7raka hela sin kropp   En grundlig rening (jfr 3 Mos 14:8 , 5 Mos 21:12 ), känd även från egyptiska prästers rening (jfr 1 Mos 41:14 ).
8:10lägga sina händer på dem   Så utsåg man dem till sina representanter (jfr 3 Mos 1:4 ).
8:24tjugofem år   Kanske inleddes en lärotid vid 25 års ålder, med fullt tjänstgöringsansvar från 30 år och uppåt (4:3f ).

Parallellställen
8:22 Mos 25:37.
8:42 Mos 25:31 37:17.
8:144 Mos 3:12f 45.
8:194 Mos 3:9 18:22f.