× 
 Från
 Till
 Metod

 

Påskhögtiden

1Herren talade till Mose i Sinai öken i första månaden av det andra året* efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade: 2 ”Israels barn ska fira påskhögtid* på den bestämda tiden. 3 På fjortonde dagen i denna månad, i skymningen, ska ni fira den, på bestämd tid. I enlighet med alla stadgar och föreskrifter ska ni fira den.”

4 Och Mose sade till Israels barn att de skulle fira påskhögtiden. 5 De firade den på fjortonde dagen i första månaden, i skymningen, i Sinai öken. Israels barn gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose.

6 Men det fanns några män som hade blivit orena genom en död människa så att de inte kunde fira påskhögtid på den dagen. De vände sig därför samma dag till Mose och Aron 7 och sade till Mose: ”Vi har blivit orena genom en död människa. Ska vi därför nekas att bland Israels barn frambära Herrens offergåva på bestämd tid?” 8 Mose svarade dem: ”Stanna här, så ska jag höra vad Herren befaller om er.”

9Herren talade till Mose. Han sade: 10 ”Säg till Israels barn: Om någon bland er eller era efterkommande har blivit oren genom en död människa, eller är ute på resa långt borta, kan han ändå fira Herrens påskhögtid. 11 De ska då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter ska de äta påskalammet. 12 Inget av det ska lämnas kvar till morgonen, och inget ben på det ska krossas*. De ska fira påskhögtiden enligt alla dess föreskrifter. 13 Men den som är ren och inte är på resa men ändå underlåter att fira påskhögtiden, han ska utrotas ur sitt folk, därför att han inte har burit fram Herrens offergåva på bestämd tid. Den mannen får själv svara för sin synd.

14 Om en främling bor hos er och vill fira Herrens påskhögtid, ska han fira den enligt de stadgar och föreskrifter som gäller för påskhögtiden. Ni ska ha en och samma stadga för främlingen och för den infödde i landet.”

Molnskyn över tabernaklet

15 På den dag då tabernaklet sattes upp täckte molnskyn* tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld. 16 Så var det alltid: Molnskyn täckte det, och om natten såg den ut som eld. 17 Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. 18Herrens befallning bröt Israels barn upp, och på Herrens befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret. 19 Om molnskyn stannade en längre tid över tabernaklet, iakttog Israels barn det Herren befallde dem och bröt inte upp. 20 Ibland stannade molnskyn över tabernaklet bara några få dagar. På Herrens befallning låg de då kvar i lägret, och på Herrens befallning bröt de sedan upp. 21 Ibland stannade molnskyn bara från kvällen till morgonen. När molnskyn höjde sig på morgonen bröt de upp. Om molnskyn stannade en dag och en natt, bröt de upp när molnskyn höjde sig. 22 Om molnskyn stannade två dagar eller en månad, eller om molnskyn blev kvar en längre tid över tabernaklet, så låg Israels barn stilla i läger och bröt inte upp. Men när den höjde sig bröt de upp. 23Herrens befallning slog de läger, och på Herrens befallning bröt de upp. De följde Herrens påbud i enlighet med Herrens befallning genom Mose.


Fotnoter
9:1första månaden av det andra året   Mars-april 1445 f Kr.
9:2påskhögtid   Hebr. pésach betyder ”passera, skona” (se 2 Mos 12:11f ). Högtiden kretsar kring påskalammet (2 Mos 12:21f , Luk 22:7f , 1 Kor 5:7 ) och befrielsen från Egypten.
9:12inget ben på det ska krossas   Citeras i Joh 19:36 som profetia om Kristi korsfästelse.
9:15molnskyn   Ett moln av strålande härlighet som omgav Gud när han uppenbarade sig (2 Mos 13:21 , 1 Kung 8:10 , Ps 97:2 , Matt 17:5 , Luk 21:27 , Apg 1:9 ).

Parallellställen
9:32 Mos 12:18 3 Mos 23:5 4 Mos 28:16 5 Mos 16:1.
9:64 Mos 19:11.
9:83 Mos 24:12.
9:112 Mos 12:8 2 Krön 30:2 15.
9:122 Mos 12:10 46 Joh 19:36.
9:142 Mos 12:49.
9:152 Mos 40:34 38 1 Kung 8:10f.
9:164 Mos 10:34.
9:172 Mos 40:36f 1 Kor 10:1.