× 
 Från
 Till
 Metod

 

De nya stentavlorna

1 På den tiden sade Herren till mig: ”Hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som de förra, och kom upp till mig på berget. Du ska också göra dig en ark av trä. 2 Och jag ska skriva på tavlorna de ord som stod på de första tavlorna, dem som du slog sönder, och du ska lägga dem i arken.”

3 Jag gjorde en ark av akacieträ och högg ut två stentavlor likadana som de förra. Och jag gick upp på berget och hade med mig de båda tavlorna. 4 Han skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången: de tio orden som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag då ni var samlade där. Och Herren gav dem åt mig. 5 Sedan vände jag om och gick ner från berget och lade tavlorna i arken som jag hade gjort, och där fick de ligga, så som Herren hade befallt mig.

Arons död

6 Israels barn bröt upp från Beerot-Bene-Jaakan och kom till Mosera*. Där dog Aron och där blev han begravd, och hans son Eleasar blev präst i hans ställe. 7 Därifrån drog de till Gudgoda och från Gudgoda till Jotbata, en trakt rik på vattenbäckar.

Leviterna avskiljs för Herren

8 På den tiden avskilde Herren Levi stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom och till att välsigna i hans namn, så som de gör än i dag. 9 Därför fick Levi ingen lott eller arvedel bland sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har lovat honom.

10 Jag stannade på berget fyrtio dagar och fyrtio nätter som förra gången, och Herren lyssnade till mig också denna gång. Herren ville inte förgöra dig. 11Herren sade till mig: ”Res dig upp och gå framför folket och låt dem bryta upp, så att de får komma in i och ta i besittning det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.”

Frukta Herren

12 Och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig? Bara att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag i dag ger dig för att det ska gå dig väl.

14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. 15 Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande,utvalde han bland alla folk, så som det är i dag. 16 Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade, 17 för Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. 18 Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. 19 Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.

20Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna*, honom ska du hålla dig till, och i hans namn ska du avlägga din ed. 21 Han är din ära*, han är din Gud, med dig har han gjort de stora och förunderliga gärningar som du har sett med egna ögon. 22 När dina fäder drog ner till Egypten var de sjuttio personer, men nu har Herren din Gud gjort dig talrik som himlens stjärnor.


Fotnoter
10:6Mosera   Troligen området kring berget Hor där Aron dog (4 Mos 20:8 ).
10:20tjäna   Annan översättning: ”tillbe”. Citeras av Jesus i Matt 4:10 , Luk 4:8 .
10:21ära   Annan översättning: ”lovsång”.

Parallellställen
10:12 Mos 25:10f 34:1f.
10:22 Mos 25:16 21 32:19 5 Mos 9:10.
10:64 Mos 20:28 33:30f.
10:94 Mos 18:20f 5 Mos 18:1f Jos 18:7.
10:102 Mos 32:11f 34:28 5 Mos 9:25.
10:125 Mos 6:5.
10:152 Mos 19:5 5 Mos 7:6.
10:165 Mos 30:6 Jer 4:4 Apg 7:51 Rom 2:29 Kol 2:11.
10:172 Krön 19:7 Job 34:19 Apg 10:34f.
10:192 Mos 22:21 23:9.
10:205 Mos 6:13 Matt 4:10 Luk 4:8.
10:221 Mos 15:5 22:17 46:27.