× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästers och leviters rättigheter

1 De levitiska prästerna, hela Levi stam, ska inte ha någon lott eller arvedel tillsammans med Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel ska de äta. 2 De ska inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel, som han har lovat dem. 3 Och detta är vad prästerna har rätt att få av folket, av dem som offrar ett slaktoffer av oxar eller får: Man ska ge prästen bogen, käkstyckena och magen. 4 Det första av din säd, ditt vin och din olja och det första av dina fårs ull ska du ge honom, 5 för Herren din Gud har utvalt honom bland alla dina stammar för att han och hans söner alltid ska stå och göra tjänst i Herrens namn.

6 Om en levit kommer från någon av dina städer i Israel där han uppehåller sig, så får han om han så önskar komma till den plats som Herren utväljer 7 och där göra tjänst i Herren sin Guds namn, liksom alla hans levitiska bröder som står där inför Herrens ansikte. 8 De ska alla ha lika mycket till underhåll, utan hänsyn till vad någon kan äga genom försäljning av fädernearv.

Avskyvärda seder

9 När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks avskyvärda seder. 10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. 12 Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vidrigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. 13 Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. 14 Dessa hednafolk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sådant.

Löftet om Profeten

15 En profet lik mig* ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. 16 Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb* den dag ni var samlade där och du sade: ”Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, då kommer jag att dö.” 17Herren sade då till mig: ”De har rätt i vad de säger. 18 Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. 20 Men den profet som i övermod talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö.

21 Du kanske tänker i ditt hjärta: Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? 22 När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom.”


Fotnoter
18:15fen profet lik mig   Citeras av Petrus och Stefanus i Apg 3:22f , 7:37 som profetia om Kristus (jfr även Joh 1:21 med not, 6:14 , 7:40 ).
18:16så som du begärde … vid Horeb   Se 2 Mos 20:19 .

Parallellställen
18:14 Mos 18:20f 5 Mos 10:9 12:12 14:27 29 1 Kor 9:13.
18:93 Mos 18:24f 5 Mos 12:29f 1 Kung 14:24 2 Kung 16:3.
18:103 Mos 18:21 19:26f 20:6 27 1 Sam 28:7f.
18:11Jes 8:19.
18:15Joh 1:45 5:39 46 6:14 10:16 Apg 3:22f 7:37.
18:162 Mos 20:19 5 Mos 5:23f.
18:18Joh 4:25f 7:16 8:28 12:49f 14:24.
18:205 Mos 13:5 Jer 14:14f.
18:22Jer 28:9.