× 
 Från
 Till
 Metod

 

De utestängda från församlingen

1 Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, ska komma in i Herrens församling*. 2 Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led ska komma in i Herrens församling.

3 Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led ska någonsin komma in i Herrens församling, 4 eftersom de inte mötte er med mat och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten, och därför att de mot dig lejde Bileam*, Beors son, från Petor i Aram-Naharajim för att han skulle förbanna dig. 5 Men Herren din Gud ville inte lyssna på Bileam, utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, för Herren din Gud älskade dig. 6 Du ska aldrig någonsin fråga efter deras välfärd och lycka.

7 Du ska inte avsky edomiten, för han är din broder. Du ska inte heller avsky egyptiern, för i hans land har du bott som främling. 8 Barn som föds av dem i tredje led får komma in i Herrens församling.

Renhet i lägret

9 När du drar ut mot dina fiender och slår läger, ska du hålla dig borta från allt som är ont. 10 Om någon av dina män är oren* därför att något hänt honom under natten, ska han gå utanför lägret. Han får inte komma in i lägret. 11 Mot kvällen ska han bada sig i vatten, och när solen går ner får han gå in i lägret.

12 Du ska ha en plats utanför lägret dit du kan gå avsides. 13 Tillsammans med andra redskap ska du ha en pinne, och när du vill sätta dig där ute ska du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring. 14Herren din Gud går omkring i ditt läger för att rädda dig och ge dina fiender till dig. Därför ska ditt läger vara heligt, så att han inte ser något orent hos dig och vänder sig bort ifrån dig.

Lagar och bestämmelser

15 En slav som har flytt till dig från sin herre ska du inte utlämna* till hans herre. 16 Låt honom få stanna hos dig, på den plats han väljer inom någon av dina städer, var han finner för gott. Du ska inte behandla honom illa.

17 Ingen tempelprostituerad* får finnas varken bland Israels döttrar eller bland Israels söner. 18 Du får inte komma med lönen från kvinnlig eller manlig prostitution till Herren din Guds hus på grund av något löfte, för Herren din Gud avskyr bådadera.

19 Du ska inte ta ränta av din broder, varken på pengar, livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på. 20 Av en utlänning får du ta ränta, men du ska inte ta ränta av din broder, för att Herren din Gud ska välsigna dig i allt du företar dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning.

21 Om du avger ett löfte åt Herren din Gud ska du inte dröja att uppfylla det, för Herren din Gud ska utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. 22 Men om du låter bli att avge något löfte, kommer inte synd att vila på dig. 23 Vad dina läppar har talat ska du hålla och göra i enlighet med det frivilliga löfte du med din mun har avgett inför Herren din Gud.

24 När du kommer in i en vingård som tillhör din nästa får du äta så mycket druvor du vill så att du blir mätt, men du får inte lägga något i ditt kärl. 25 När du kommer in på din nästas sädesfält får du plocka ax med din hand*, men du får inte röra din nästas säd med en skära.


Fotnoter
23:1Herrens församling   Kanske den beslutande rådsförsamlingen (jfr t ex Dom 20:2 ), kanske kopplat till äktenskap (jfr Neh 13:1 ).
23:4Bileam   Hednisk profet som misslyckades med att förbanna israeliterna (4 Mos 22:5f , 2 Petr 2:15f ).
23:10oren   Se 3 Mos 15 för utförligare renhetslagar.
23:15En slav … ska du inte utlämna   I motsats till andra folks lagar som krävde utlämning.
23:17tempelprostituerad   Här markeras mot kananeiska fruktbarhetsriter (jfr 1 Kung 14:24 , 15:12 ).
23:25plocka ax med din hand   Resande och fattiga (24:19f ) hade rätt att stilla sin hunger, en rättighet som längre fram utnyttjades av Jesu lärjungar (Matt 12:1 ).

Parallellställen
23:3Neh 13:1f.
23:44 Mos 22:5f Jos 24:9f.
23:54 Mos 22:9f.
23:71 Mos 25:25f.
23:103 Mos 15:16.
23:18Upp 22:15.
23:192 Mos 22:25 3 Mos 25:36f Neh 5:7 Ps 15:5 Luk 6:35.
23:213 Mos 27:2 4 Mos 30:3 Pred 5:3f.
23:25Matt 12:1 Mark 2:23 Luk 6:1.