× 
 Från
 Till
 Metod

 

Giftermål och skilsmässa

1 Om en man gifter sig med en kvinna och är tillsammans med henne och sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt*, och han skriver ett skilsmässobrev* åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus, 2 och hon lämnar hans hus och går och blir en annans hustru, 3 och även denne andre man får motvilja mot henne och skriver skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus, eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, 4 då får inte hennes förste man som skickade i väg henne på nytt ta henne till sin hustru, sedan hon blivit orenad. Det vore något avskyvärt inför Herren. Du ska inte dra synd över det land som Herren din Gud ger dig till arvedel.

Olika lagar

5 Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han inte gå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han tagit.

6 Man får inte ta handkvarnen* eller den övre kvarnstenen i pant, för det vore att ta livet i pant.

7 Om en man ertappas med att ha rövat bort någon av sina bröder bland Israels barn, och han behandlar denne som en slav eller säljer honom, ska kidnapparen dö. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig.

8 När någon blir angripen av spetälska*, ska du vara mycket noga med att göra allt som de levitiska prästerna lär er. Vad jag har befallt dem ska ni noggrant följa. 9 Kom ihåg vad Herren din Gud gjorde med Mirjam* på vägen när ni drog ut ur Egypten.

10 Om du ger ett lån åt din nästa, ska du inte gå in i hans hus och ta pant av honom. 11 Du ska stanna utanför, och mannen som du har lånat åt ska bära ut panten till dig. 12 Om det är en fattig man, ska du inte sova med manteln du fått i pant. 13 Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner, så att han kan ha sin mantel på sig när han sover och så välsigna dig. Detta ska bli dig till rättfärdighet inför Herren din Gud.

14 Du ska inte göra orätt mot en fattig och nödställd daglönare, vare sig han är en av dina bröder eller en av främlingarna som finns i någon stad i ditt land. 15 Varje dag ska du ge honom hans lön före solnedgången, eftersom han är fattig och längtar efter sin lön. Han kunde annars ropa till Herren mot dig och synd skulle då vila på dig.

16 Föräldrar ska inte dödas för sina barns skull, och barn ska inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en ska lida döden genom sin egen synd.

17 Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse, och inte ta en änkas kläder i pant. 18 Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta detta.

19 När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern, ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. 20 När du slår ner dina oliver, ska du inte sedan söka genom grenarna. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. 21 När du plockar druvorna i din vingård, ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. 22 Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta.


Fotnoter
24:1något oanständigt   Hebr. erwát davár (”nakenhetssak”) tolkades av Jesus och fariseerna av Shammais skola som äktenskapsbrott (Matt 19:9 ).
24:1skilsmässobrev   Bevis på skilsmässan som gjorde det möjligt för kvinnan att gifta om sig.
24:6handkvarnen   Två stenar där säd maldes till mjöl, nödvändigt för det dagliga brödet.
24:8spetälska   Betecknar allehanda hudsjukdomar. Se detaljerade regler i 3 Mos 13-14.
24:9vad Herren din Gud gjorde med Mirjam   Spetälska (se 4 Mos 12:10 ).

Parallellställen
24:1Matt 5:31 19:7 Mark 10:4.
24:55 Mos 20:7.
24:72 Mos 21:16 1 Tim 1:10.
24:83 Mos 13:2f 14:2f.
24:94 Mos 12:10.
24:132 Mos 22:26 5 Mos 6:25.
24:143 Mos 19:13 Mal 3:5.
24:15Jak 5:4.
24:162 Kung 14:6 2 Krön 25:4 Jer 31:30 Hes 18:20.
24:172 Mos 22:21f 23:9 5 Mos 27:19 Jes 1:17 Jer 5:28 Hes 22:29 Sak 7:9f.
24:185 Mos 15:15.
24:193 Mos 19:9f 23:22.