× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jefta och Efraim

1 Efraims män samlades och drog till Safon. De sade till Jefta: ”Varför gick du ut i strid mot ammoniterna utan att kalla på oss till att gå med dig? Nu ska vi bränna ner ditt hus tillsammans med dig.” 2 Jefta svarade dem: ”Jag och mitt folk låg i hård strid med ammoniterna. Då kallade jag på er, men ni ville inte rädda mig ur deras hand. 3 När jag såg att ni inte ville rädda mig, tog jag min själ i min hand* och drog i väg mot ammoniterna, och Herren gav dem i min hand. Varför har ni då kommit emot mig denna dag för att strida mot mig?” 4 Och Jefta samlade alla Gileads män och gav sig i strid med Efraim, och Gileads män slog efraimiterna eftersom dessa sade: ”Ni är flyktingar från Efraim. Gilead är ett mellanting, varken Efraim eller Manasse.”

5 Gileaditerna skar av vadställena över Jordan för efraimiterna. När de efraimitiska flyktingarna sade: ”Låt mig komma över”, frågade Gileads män var och en: ”Är du efraimit?” Svarade han då ”nej”, 6 sade de till honom: ”Säg shibbólet!”* Sade han då ”sibbólet” för att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och dödade honom där vid Jordans vadställen. På så sätt föll vid det tillfället 42 000 efraimiter.

7 Och Jefta var domare i Israel i sex år. Sedan dog gileaditen Jefta och blev begravd i en av Gileads städer.

Ibsan, Elon och Abdon

8 Efter honom var Ibsan* från Betlehem domare i Israel. 9 Han hade trettio söner. Trettio döttrar gifte han bort, och trettio döttrar fick han genom att hämta hustrur åt sina söner utifrån. Han var domare i Israel i sju år. 10 Sedan dog Ibsan och blev begravd i Betlehem.

11 Efter honom var sebuloniten Elon* domare i Israel. I tio år var han domare i Israel. 12 Sedan dog sebuloniten Elon och blev begravd i Ajalon i Sebulons land.

13 Efter honom var pirgatoniten Abdon,* Hillels son, domare i Israel. 14 Han hade fyrtio söner och trettio sonsöner som red på sjuttio åsnor. Han var domare i Israel i åtta år. 15 Sedan dog pirgatoniten Abdon, Hillels son, och blev begravd i Pirgaton i Efraims land, i amalekiternas bergsbygd.


Fotnoter
12:3tog jag min själ i min hand   Dvs trotsade faran.
12:6shibbólet   Betyder ”ax” eller ”ström”. Efraimiterna uttalade inte sh-ljudet i sin dialekt.
12:8Ibsan   Kan översättas ”snabb”. Domare efter 1100 f Kr, troligen i det galileiska Betlehem i norr (Jos 19:15 ).
12:11Elon   Betyder ”terebint” (ekliknande träd, se 6:11 , 9:6 ). Domare i norra Israel.
12:13Abdon   Betyder ”tjänare”. Domare i norra Israel.

Parallellställen
12:1Dom 8:1.
12:31 Sam 19:5 28:21 Ps 119:109.
12:14Dom 10:4.