× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hedningarna är medarvingar

1 Därför böjer jag mina knän*, jag Paulus som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. 2 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, 3 hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. 4 När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet.

5 I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: 6 att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. 7 Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.

8 Jag, den allra minste* av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna 9 och att upplysa alla om planen med den hemlighet* som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. 10 Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. 11 Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. 12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.

13 Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er.

Bön och lovprisning

14 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, 15 han från vilken allt som kallas far* i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet* 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.


Fotnoter
3:1böjer jag mina knän   Den bön som vi väntar ska följa i vers 1f kommer först i vers 14.
3:8den allra minste   I grundtexten kombinerar Paulus två böjningsformer till en säregen förstärkt form som skulle kunna översättas "den minstaste".
3:9hemlighet   Hemligheten om hedningarnas del i frälsningen (jfr vers 6).
3:15allt som kallas far   Annan översättning: "varje familj".
3:18bredden och längden och höjden och djupet   av hemligheten, Guds frälsningsbeslut.

Parallellställen
3:1Apg 28:16 Fil 1:13 Kol 4:3.
3:2Apg 9:15 Gal 2:7 Kol 1:25.
3:3Gal 1:11f Ef 1:9.
3:5Apg 10:28 Kol 1:26f.
3:6Gal 3:14 Ef 2:12f.
3:7Rom 1:5 Kol 1:23.
3:8Apg 22:21 1 Kor 15:9 1 Tim 1:15.
3:9Rom 16:25 1 Petr 1:20.
3:101 Petr 1:12.
3:11Ef 1:11.
3:12Rom 5:2 Hebr 4:16.
3:13Kol 1:24.
3:162 Kor 4:16 Kol 1:11.
3:17Joh 14:23.
3:18Kol 2:2f.
3:19Kol 1:19.
3:20Fil 2:13 Kol 1:29.
3:21Rom 16:27.