× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus.* Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, 2 vår syster Appia*, vår medkämpe Archippus* och församlingen i ditt hus. 3 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Tack till Gud för Filemon

4 Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, 5 eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. 6 Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. 7 Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.

Vädjan för Onesimus

8 Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, 9 vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, 10 vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus*. 11 Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig.

12 Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. 13 Egentligen ville jag ha kvar honom här hos mig, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. 14 Men jag ville inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja.

15 Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid? 16 Och då inte längre som en slav, utan som något mer: en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren?

17 Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. 18 Och har han gjort dig något orätt eller är skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. 19 Jag, Paulus, skriver med egen hand: jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig: dig själv*. 20 Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.

Slutönskan

21 Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om.

22 Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. 23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. 24 Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarchus, Demas och Lukas.*25 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.


Inledning till boken
Brevet är adresserat till Filemon, en kristen slavägare i Kolosse. Dennes slav Onesimus hade rymt till Rom och där blivit omvänd (v 10) genom Paulus, den fängslade aposteln (Apg 28:30), som nu sänder honom tillbaka till Filemon med detta brev som skydd mot de hårda straff som kunde vänta en förrymd slav. Brevet är troligen skrivet samtidigt som Kolosserbrevet (jfr Kol 4:9) under Paulus fångenskap i Rom ca 60 e Kr. Enligt fornkyrklig tradition blev Onesimus längre fram biskop i Efesos och till sist martyr i Rom.


Fotnoter
1Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f , Fil 2:19f , 1-2 Tim).
2Appia   Troligen Filemons hustru.
2Archippus   Kanske en son eller släkting till Filemon, aktiv i tjänst för Herren (jfr Kol 4:17 ).
10Onesimus   Namnet betyder "nyttig". Jfr ordleken i vers 11 och 20.
19skyldig mig: dig själv   Filemon hade blivit omvänd genom Paulus undervisning.
23fEpafras … Markus, Aristarchus, Demas och Lukas   Se noter i Kol 4.

Parallellställen
1Ef 3:1.
2Kol 4:17.
3Rom 1:7.
4Kol 1:3f.
6Gal 5:5f Fil 1:9f.
13Fil 2:30.
22Fil 1:25 2:24.
23Kol 1:7 4:12.
24Apg 19:29 2 Tim 4:10f.
25Gal 6:18 Fil 4:23.