× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. 3 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus, 4 som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja. 5 Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

Inget annat evangelium

6 Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse*. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

10 Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Inte av mänskligt ursprung

11 Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

13 Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. 14 Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar*.

15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig*, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. 17 Jag gick inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien* och återvände sedan till Damaskus.

18 Först tre år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas*, och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror*. 20 Detta skriver jag till er inför Gud, jag ljuger inte. 21 Sedan reste jag i väg till Syriens och Kilikiens område*. 22 Personligen var jag okänd för Kristi församlingar i Judeen, 23 de hade bara hört sägas: "Han som förr förföljde oss förkunnar nu den tro han tidigare ville utrota." 24 Och de prisade Gud för min skull.


Inledning till boken
Galaterbrevet är troligen ett av Paulus tidiga brev, skrivet i polemik mot judaiserande lärare som krävde att nykristna hedningar också skulle omskära sig och leva som judar. Namnet Galatien syftar troligen på den romerska provinsen Galatien i centrala nuvarande Turkiet vars södra del Paulus besökte under sin första missionsresa (Apg 13-14). Brevet är i så fall skrivet efter resan i slutet av 40-talet e Kr, strax före eller efter mötet i Jerusalem (Apg 15:1).

Enligt en äldre teori kan namnet också syfta på det forna landskapet Galatien, grundat av ättlingar till kelterna (jfr "Gallien"), som låg längre norrut och som Paulus skulle kunna ha besökt under de senare missionsresorna (Apg 15:36-21:16) i mitten av 50-talet e Kr.

Fotnoter
1:8under förbannelse   Under Guds dom, grek. anáthema , "tillspillogiven" (jfr t ex Jos 6:18 ).
1:14mina fäders stadgar   Tolkning och tillämpning av Mose lag som hade växt fram bland de skriftlärda under århundradena före Kristus. Bland fariseerna betraktades de som lika bindande som Guds lag i Skriften.
1:16i mig   Annan översättning: "genom mig", "för mig".
1:17Arabien   Troligen området öst och sydöst om Damaskus. Denna resa är inte omnämnd i Apostlagärningarna men inföll troligen mellan Apg 9:25-26 .
1:18Kefas   Aposteln Petrus arameiska namn. Båda namnen betyder "sten" eller "klippa".
1:19Jakob, Herrens bror   Jesu halvbror, omvänd efter uppståndelsen (Joh 7:5 , 1 Kor 15:7 ), ledare för församlingen i Jerusalem (Apg 15:13 ) och författare till Jakobsbrevet.
1:21Syriens och Kilikiens område   Kilikien låg i östra nuvarande Turkiet och gränsade till Syrien. I detta område låg Paulus hemstad Tarsus (jfr Apg 9:30 , 21:39 ).

Parallellställen
1:1Apg 2:24 Gal 1:12.
1:3Rom 1:7.
1:4Matt 20:28 Gal 2:20 Ef 5:2 25.
1:62 Kor 11:4 Gal 5:8.
1:7Apg 15:1 24.
1:81 Kor 16:22.
1:101 Tess 2:5f.
1:111 Kor 15:1f.
1:12Gal 1:1.
1:13Apg 9:1f 1 Tim 1:13.
1:14Fil 3:6.
1:15Jes 49:1f Rom 1:1.
1:16Matt 16:17 Gal 2:7.
1:18Apg 9:26f.
1:19Mark 6:3.
1:202 Kor 11:31.
1:21Apg 9:30.
1:23Apg 9:21.