× 
 Från
 Till
 Metod

 

Friheten i Kristus

1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er*. 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

7 Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? 8 Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. 9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. 11 Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. 12 De som hetsar er borde gå och kastrera sig*.

13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.*15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra.

Köttets gärningar och Andens frukt

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror*, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet*, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. 26 Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra.


Fotnoter
5:2för er   icke-judiska hednakristna (jfr 4:8f , 6:13 ).
5:12kastrera sig   En drastisk bild för att omskärelsepartiet inte skulle föröka sig ännu mer.
5:14 3 Mos 19:18 .
5:20irrläror   Annan översättning: "partier".
5:22trohet   Annan översättning: "tro".

Parallellställen
5:1Joh 8:36 Apg 15:10 Rom 8:2 Gal 4:5.
5:2Apg 15:1 7f.
5:3Gal 3:10.
5:4Gal 2:21.
5:5Rom 15:13.
5:61 Kor 7:19 Gal 6:15 Kol 3:11.
5:91 Kor 5:6.
5:10Gal 1:6f.
5:111 Kor 1:23.
5:131 Kor 8:9 1 Petr 2:16.
5:152 Kor 12:20.
5:16Rom 6:12 8:4 12.
5:17Rom 7:14f.
5:18Rom 8:14.
5:19Rom 1:29f 1 Kor 3:3 Upp 22:15.
5:21Luk 21:34.
5:22Ef 5:9 Kol 3:12.
5:231 Tim 1:9.
5:24Rom 6:6 Gal 2:20 6:14.
5:26Fil 2:3.