× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord och löften till Israel

1 Sedan lyfte Anden upp mig och förde mig till östra porten av Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången till porten befann sig tjugofem män. Bland dem såg jag Jaasanja, Asurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. 2 Då sade han till mig: ”Människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. 3 Det är de som säger: Det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. 4 Profetera därför mot dem, människobarn, profetera!”

5 Då föll Herrens Ande över mig, och han sade till mig: ”Säg: Så säger Herren: Detta är vad ni tänker, ni av Israels hus, det som stiger upp i ert sinne känner jag till. 6 Ni har slagit många här i staden, ni har fyllt gatorna med döda. 7 Därför säger Herren Gud så: Kropparna av dem som ni har slagit i staden, de är köttet, och staden är grytan. Men er ska jag föra bort därifrån. 8 Ni är rädda för svärdet, och svärdet ska jag låta komma över er, säger Herren Gud. 9 Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. 10 Ni ska falla för svärdet. Vid Israels gräns ska jag döma er. Och ni ska inse att jag är Herren. 11 Staden ska inte vara en gryta för er, och ni ska inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns. 12 Och ni ska inse att jag är Herren och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud utan levt efter lagarna hos de hednafolk som bor runt omkring er.”

13 Medan jag profeterade på detta sätt dog Pelatja, Benajas son. Då föll jag ner på mitt ansikte och ropade med hög röst: ”O, Herre Gud, vill du helt göra slut på det som är kvar av Israel?” 14 Då kom Herrens ord till mig: 15 ”Människobarn, det är till dina bröder, ja, dina egna bröder, dina nära släktingar och till hela Israels hus som Jerusalems invånare säger: Håll er borta från Herren. Det är vi som har fått landet till egendom. 16 Därför ska du säga: Så säger Herren Gud: Fastän jag förde dem långt bort bland hednafolken och spred ut dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. 17 Därför ska du säga: Så säger Herren Gud: Jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni skingrats, och jag ska ge er Israels land.

18 När de har kommit dit, ska de göra sig av med alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där. 19 Jag ska ge dem ett och samma hjärta*, och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, 20 för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. 21 Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina avskyvärda avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren Gud.”

Herrens härlighet lämnar Jerusalem

22 Då lyfte keruberna sina vingar och hjulen följde dem, och härligheten från Israels Gud var över dem. 23Her­rens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden*.

24 Men Anden lyfte mig upp och i en syn från Guds Ande förde han mig till de bortförda i Kaldeen. Sedan försvann den syn jag hade fått se. 25 Och jag talade till de bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.


Fotnoter
11:19ett och samma hjärta   Andra handskrifter (så Peshitta och Septuaginta): ”ett nytt hjärta” (jfr Hes 18:31 , 36:26 ).
11:23berget öster om staden   Olivberget, platsen för Jesu himmelsfärd i NT (Apg 1:12 ).

Parallellställen
11:1Hes 3:12 14 8:3 43:5.
11:3Jer 29:5 Hes 12:22 27 24:3f.
11:6Jes 1:15 Hes 7:23 9:9.
11:83 Mos 26:14f 25.
11:102 Kung 25:6f 18f Jer 39:5f 52:9f 24f.
11:13Jes 10:20 Hes 9:8.
11:152 Kung 24:12f.
11:16Jes 8:14 Jer 24:5f.
11:17Jer 23:3 Hes 20:41f 28:25.
11:195 Mos 30:6 Ps 51:12 Jer 24:7 32:39 Hes 18:31 36:26f Sef 3:9 Apg 4:32.
11:20Jer 24:7 31:33 Hes 34:30f 36:28 Sak 8:8 Hebr 8:10.
11:21Hes 9:10 16:43.
11:22Hes 9:3 10:1 19.
11:23Hes 10:19 Sak 14:4.
11:24Hes 3:14f 8:3.