× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia mot Ammon

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, vänd ditt an­sikte mot ammoniterna* och profetera mot dem. 3 Säg till ammoniterna: Hör Herren Guds ord! Så säger Herren Gud:

Eftersom du ropade ’Ha ha!’ mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, 4 se, därför ska jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De ska äta din frukt och de ska dricka din mjölk. 5 Jag ska göra Rabba till en betesmark för kameler och ammoniternas land till en lägerplats för fårhjordar, och ni ska inse att jag är Herren. 6 För så säger Herren Gud: Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna och med allt det förakt du har i din själ gläder dig över Israels lands olycka, 7 se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hednafolken. Jag ska utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig, och du ska inse att jag är Herren.

Profetia mot Moab

8 Så säger Herren Gud:

Eftersom Moab och Seir säger: ’Se, det är med Juda hus som med alla andra folk’, 9 därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar så att de blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad: Bet-Hajeshimot, Baal-Meon och Kirjatajim. 10 Till besittning åt österlänningarna ska jag ge bort dem tillsammans med ammoniterna, så att man inte mer minns ammoniterna bland folken. 11 Moab ska jag döma, och de ska inse att jag är Herren.

Profetia mot Edom

12 Så säger Herren Gud:

Eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd, 13 därför, säger Herren Gud, ska jag räcka ut min hand mot Edom* och utrota både människor och djur. Jag ska ödelägga det, och från Teman till Dedan ska de falla för svärd. 14 Jag ska hämnas på Edom genom mitt folk Israel, och de ska handla med Edom enligt min brinnande vrede. Edom ska så få känna min hämnd, säger Herren Gud.

Profetia mot filisteerna

15 Så säger Herren Gud:

Eftersom filisteerna* har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva, 16 därför säger Herren Gud så: Se, jag ska räcka ut min hand mot filisteerna och utrota kereteerna* och förgöra dem som finns kvar i Kustlandet. 17 Jag ska hämnas stort på dem, när jag straffar dem i min vrede. Och de ska inse att jag är Herren, när jag låter min hämnd drabba dem.”


Fotnoter
25:2fAmmons barn … Moab   Efter att ha skövlat Jerusalem 587 f Kr återkom Nebukadnessar 582 f Kr, enligt den grekiske historikern Herodotos (484-425 f Kr), och härjade grannarna ­Ammon och Moab.
25:13mot Edom   Härjades år 552 f Kr av Babels kung Nabonidus (se not till Dan 5:1 ) .
25:15filisteerna   Utplånades som självständigt folk av Nebukadnessar år 588 f Kr.
25:16kereteerna   Utvandrare från Kreta som bodde i Gazaområdet (1 Sam 30:14 ).

Parallellställen
25:2Jer 49:1f Hes 21:28f Amos 1:13f.
25:3Hes 26:2 36:2 Ps 35:21 25 70:4.
25:6Job 27:23 Hes 36:5.
25:8Jes 15:1–16:14 Jer 48:1f Amos 2:1f.
25:122 Krön 28:17 Ps 137:7 Jer 49:7f Hes 35:2f Amos 1:11f Ob v 1f.
25:152 Krön 28:18 Jes 14:29f Jer 47:1f Amos 1:6f Sak 9:5f.
25:16Sef 2:5.