× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gogs undergång

1 Människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Meshek och Tubal. 2 Jag ska föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst upp i norr och låta dig komma till Israels berg. 3 Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. 4 På Israels berg ska du falla med alla dina härar och folken som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt alla rovfåglar och markens djur. 5 Du ska falla ute på ­marken, för jag har talat, säger Herren Gud. 6 Jag ska sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och de ska inse att jag är Herren. 7 Jag ska göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag ska inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken ska inse att jag är Herren, den Helige i Israel. 8 Se, det kommer, ja, det ska ske! säger Herren Gud. Detta är den dag som jag har talat om.

9 Sedan ska invånarna i Israels städer gå ut och ta rustningar*, små och stora sköldar, bågar och pilar, påkar och spjut som bränsle att elda med, och de ska elda med det i sju år. 10 De ska inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogarna, för de ska elda med rustningarna. Så ska de ta rov från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren Gud.

11 På den dagen ska jag ge Gog en gravplats i Israel, nämligen ’De framtågandes dal’ öster om havet, och den ska stänga vägen för dem som vill tåga fram där. Man ska begrava Gog och hela hans larmande hop, och man ska kalla den ’Gogs larmande hops dal’. 12 I sju månader ska Israels folk begrava dem för att rena landet. 13 Allt folket i landet ska begrava dem. När jag visar min härlighet ska det bli till ära för dem, säger Herren Gud.

14 De ska utse män som ständigt vandrar genom landet för att begrava dem som tågade fram där och som fortfarande ligger kvar ovan jord, och så rena landet. Efter sju månader ska de börja sitt letande. 15 När någon av dessa män som vandrar genom landet får se människoben, ska han sätta upp ett märke bredvid dem tills dödgrävarna hinner begrava dem i ’Gogs larmande hops dal’. 16 Där ska också finnas en stad med namnet Hamona*. På så sätt ska de rena landet.

17 Människobarn, så säger Herren Gud: Säg till alla slags fåglar och till markens alla djur: Samla er, kom hit och samlas från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. 18 Ni ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som av baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Bashan*. 19 Ni ska få äta er mätta av fett och dricka tills ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag ordnar åt er. 20 Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren Gud.

21 Jag ska uppenbara min härlighet bland hednafolken, så att de alla ser min dom som jag har verkställt och hur jag låtit min hand drabba dem. 22 Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud, från den dagen och för all framtid. 23 Hednafolken ska förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning, eftersom de var trolösa mot mig, så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand så att de alla föll för svärd. 24 Jag handlade med dem som deras orenhet och brott förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem.

25 Därför säger Herren Gud: Nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. 26 De ska glömma sin skam och all trolöshet de visat mig, då de nu bor i trygghet i sitt land utan att någon skrämmer dem. 27 När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, visar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28 Då ska de inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29 Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren Gud.”


Fotnoter
39:9rustningar   Annan översättning: ”vapen” (även i vers 10).
39:16Hamona   Betyder ”larmande hop”.
39:18Bashan   Golanhöjderna, vars frodiga bete gav de fetaste djuren (jfr Amos 4:1 ).

Parallellställen
39:1Hes 38:2f Upp 20:8f.
39:4Hes 29:5 32:4f 33:27 Upp 19:17f.
39:7Jes 64:1f Hes 36:20f.
39:8Hes 38:17.
39:9Ps 46:10 Jes 9:4f.
39:102 Krön 20:25 Jes 14:2 33:1 Hab 2:8.
39:125 Mos 21:23.
39:17Jes 34:6 56:9 Jer 12:9 Sef 1:7 Upp 19:17f.
39:235 Mos 31:17f Jer 22:8f Hes 36:17f.
39:29Jes 32:15 44:3 Hes 36:27 37:14 Joel 2:28f Apg 2:17.