× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bild av Jerusalems belägring

1 ”Människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rita en stad på den: Jerusalem. 2 Belägra den och bygg torn mot den. Kasta upp vallar* mot den, håll trupper i beredskap runt den och sätt upp murbräckor mot den från alla håll. 3 Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus.

4 Och du ska lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som du ligger så, ska du bära på deras missgärning. 5 Jag ska lägga deras missgärningsår på dig. De ska motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar. Så ska du bära Israels folks missgärning.

6 När du har fullgjort dem ska du lägga dig en gång till, nu på högra sidan. Du ska bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. 7 Mot det belägrade Jerusalem ska du vända ditt ansikte och din nakna arm, och du ska profetera mot det. 8 Och se, jag ska lägga rep om dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra förrän dina belägringsdagar är slut.

9 Ta vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg det i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså trehundranittio dagar, ska du äta det. 10 Den mat du ska äta ska vägas upp, tjugo siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. 11 Och du ska dricka vatten som mätts upp, en sjättedels hin.* Du ska dricka det på bestämda tider. 12 Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon.” 13Herren tillade: ”På samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hednafolken, dit jag ska driva bort dem.”

14 Men jag svarade: ”O, Herre Gud! Se, jag har aldrig blivit orenad*. Från min ungdom ända tills nu har jag aldrig ätit något självdött eller ­ihjälrivet djur, och orent kött* har aldrig kommit i min mun.” 15 Då sade han till mig: ”Se, jag ger dig kogödsel i stället för människoavföring, och du ska grädda ditt bröd över den.” 16 Sedan sade han till mig: ”Människobarn, se, jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem, och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. 17 De ska sakna bröd och vatten och gripas av skräck, den ene efter den andre, och tyna bort i sin missgärning.”


Fotnoter
4:2vallar   Belägrare byggde en sluttande vall upp mot stadsmurens topp (bevarats t ex i Lakish).
4:10ftjugo siklar … en sjättedels hin   Drygt 200 gram och 0,6 liter, en hårt ransonerad svältkost.
4:14aldrig blivit orenad   Prästerna skulle bevara sin rituella renhet (3 Mos 21, 22:8 ). Mänsklig avföring var oren (5 Mos 23:13 ) medan torkad djurgödsel var ett vanligt bränsle.
4:14orent kött   Grundtextens ord syftar på offerkött som legat för länge (jfr 3 Mos 7:18 , 19:7 ).

Parallellställen
4:22 Kung 25:1 Jer 6:6 Hes 21:22.
4:64 Mos 14:34.
4:13Hos 9:3.
4:143 Mos 7:18 24f 11:2f 19:7 Jes 65:4 Apg 10:14.
4:163 Mos 26:26 Hes 14:13f.