× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens härlighet kommer

1 Han förde mig till porten, den port som vette åt öster. 2 Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. 3 Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte.

4Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster*. 5 Och Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, Herrens härlighet uppfyllde templet.

6 Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. 7 Han sade till mig: ”Människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Israels hus ska inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar och sina offerhöjder.

8 De som satte sin tröskel bredvid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost, så att bara muren fanns mellan mig och dem, och som orenade mitt heliga namn med sina vidrigheter, dem har jag utrotat i min vrede. 9 Men nu måste de avlägsna sitt otuktiga liv och sina kungars döda kroppar från mig. Då ska jag bo ibland dem för alltid.

10 Men du människobarn, förkunna nu för Israels hus om detta tempel så att de skäms för sina synder. Låt dem mäta byggnadsverket. 11 Om de då skäms för allt som de har gjort, så upplys dem om och beskriv för deras ögon templets plan och inredning, med utgångar och ingångar, alla former och alla stadgar och lagar som gäller, så att de ger akt på hela dess form och alla lagar om det och följer dem. 12 Så är lagen om templet: På toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet.

Altaret och dess invigning

13 Dessa var måtten på altaret i ­alnar, varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. Dess sockel var en aln hög och en aln bred, och kantlisten på ramen, runt omkring utmed kanten, var en fjärdedels aln hög. Detta var altarets underlag. 14 Avståndet från sockeln vid marken upp till den nedre avsatsen var två alnar, och bredden var en aln. Avståndet från den mindre avsatsen upp till den större var fyra alnar, och bredden var en aln. 15 Altarhärden var fyra alnar hög, och från altarhärden stod de fyra hornen upp. 16 Altarhärden var tolv alnar lång och tolv alnar bred, så att dess fyra sidor bildade en liksidig fyrkant. 17 Avsatsen var fjorton alnar lång och fjorton alnar bred utefter sina fyra sidor. Kanten runt omkring den var en halv aln, och dess sockel sträckte sig en aln runtom. Altarets trappsteg vette åt öster.

18 Då sade han till mig: ”Människo­barn, så säger Herren Gud: Detta är stadgarna angående altaret för den dag då det blir upprest, för att man ska offra brännoffer och stänka blod på det. 19 Då ska du ge en ungtjur till syndoffer åt de levitiska prästerna, som är av Sadoks familj och som får träda fram till mig för att göra tjänst inför mig, säger Herren Gud. 20 Och du ska ta av blodet och stryka på altarets fyra horn och på avsatsens fyra hörn och på kanten runtom. På det sättet ska du rena det och bringa försoning för det. 21 Sedan ska du ta syndoffertjuren och bränna upp den utanför helgedomen på en bestämd plats som hör till tempel­området.

22 Nästa dag ska du föra fram en felfri bock till syndoffer, och man ska rena altaret med den på samma sätt som man renade det med tjuren. 23 När du så har slutfört reningen, ska du föra fram en felfri ungtjur och en felfri bagge av småboskapen. 24 Du ska föra fram dem inför Herren, och prästerna ska strö salt på dem och offra dem som brännoffer åt Herren.

25 Under sju dagar ska du dagligen offra en bock till syndoffer. En ungtjur och en bagge av småboskapen, båda felfria, ska också offras. 26 Under sju dagar ska man på detta sätt bringa försoning för altaret och rena det och inviga det. 27 Men sedan dessa dagar har gått ska prästerna på åttonde dagen och i framtiden offra era brännoffer och gemenskapsoffer på altaret. Och jag ska då vara nådig mot er, säger Herren Gud.”


Fotnoter
43:4den port som låg mot öster   Här hade Herrens härlighet lämnat templet (10:19 ).

Parallellställen
43:2Hes 1:24 3:23 Upp 18:1.
43:3Hes 1:1 28 9:1f 10:20.
43:52 Mos 40:34 1 Kung 8:10f Hes 3:14 8:3.
43:73 Mos 26:30 2 Kung 21:18 26.
43:10Hes 16:61f.
43:132 Mos 27:1f 2 Krön 4:1 Hes 40:5.
43:19Hes 40:46 44:15.
43:202 Mos 29:12 16 36 3 Mos 8:15 9:9 16:18f.
43:213 Mos 4:12 16:27 Hebr 13:11.
43:243 Mos 2:13.
43:252 Mos 29:36f.
43:262 Mos 28:41 29:9.
43:273 Mos 8:33.