× 
 Från
 Till
 Metod

 

Avgudadyrkan i templet

1 I det sjätte året, på femte dagen i sjätte månaden*, satt jag i mitt hus och de äldste i Juda satt hos mig. Då kom Herren Guds hand över mig. 2 Och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld*. Från det som såg ut att vara hans höfter och neråt var eld. Men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall.

3 Han räckte ut något som liknade en hand och tog tag i en lock av mitt hår, och Anden lyfte upp mig mellan himmel och jord. I syner från Gud förde han mig till Jerusalem, till den inre förgårdens port som vetter åt norr, där avgudabilden stod som väckt Guds vrede. 4 Och se, där var härligheten från Israels Gud, så som jag hade sett den på slätten.

5 Han sade till mig: ”Människo­barn, lyft din blick mot norr.” När jag lyfte min blick mot norr, fick jag vid själva ingången norr om altarporten se den avgudabild* som hade väckt Guds vrede. 6 Han sade till mig: ”Människobarn, ser du vad de gör? Det är så hemska vidrigheter Israels hus ägnar sig åt här att jag måste lämna min helgedom. Men du ska få se mer och ännu värre vidrigheter.”

7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade till mig: ”Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr.

9 Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. 11 Framför dem stod sjuttio av de äldste i Israel, och Jaasanja, Shafans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet.

12 Han sade till mig: ”Människo­barn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: Herren ser oss inte, Herren har övergett landet.” 13 Sedan sade han till mig: ”Du ska få se ännu värre vidrigheter som de gör.” 14 Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammuz*. 15 Han sade till mig: ”Ser du detta, människobarn? Men du ska få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta.”

16 Så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen* i öster. 17 Han sade till mig: ”Ser du detta, människobarn? Är det inte nog för Juda hus att göra de vidrigheter som de gjort här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Se hur de sätter kvisten för sin näsa*! 18 Därför ska jag också handla i vrede. Jag ska inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, ska jag ändå inte lyssna till dem.”


Fotnoter
8:1sjätte året, på femte dagen i sjätte månaden   17 sept 592 f Kr.
8:2eld   Annan översättning (så Septuaginta): ”man”.
8:5avgudabild   Kanske en Asherapåle, en kananeisk fruktbarhetssymbol (jfr 2 Kung 21:7 , 23:4f ).
8:14Tammuz   Kallades också Dumuzi, den babyloniska växtlighetsguden som ansågs dö varje år.
8:16tillbad solen   Kanske kopplat till höstdagjämningen (vers 1). Solgudssymboler hade ställts upp i templet under 600-talet (2 Kung 23:11 ).
8:17kvisten för sin näsa   Möjligen en gest av vördnad inför mesopotamiska avgudar. En gammalrabbinsk läsart: ”min näsa” (för att håna, så Septuaginta).

Parallellställen
8:1Hes 1:3 3:22.
8:2Hes 1:4 27.
8:35 Mos 32:16 21 2 Kung 21:7 2 Krön 33:7 15 Hes 3:12 14 11:1 24.
8:4Hes 1:28 3:23.
8:52 Mos 20:5 5 Mos 32:16.
8:6Hes 11:23.
8:10Rom 1:23.
8:112 Kung 22:3.
8:12Ps 94:7 Jes 29:15 Hes 9:9.
8:162 Kung 23:5 11.
8:18Ords 1:28 Jes 1:15 59:2 Jer 11:11 Hes 5:11 Mika 3:4 Sak 7:13.