× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folkets ånger är falsk

1 ”Kom, låt oss vända om till Herren!

För han har rivit oss,
han ska också hela oss.
Han har slagit oss,
han ska också förbinda oss.
2 Efter två dagar gör han oss
levande igen,
på tredje dagen låter han oss
uppstå,*
så att vi får leva
inför hans ansikte.

3 Låt oss lära känna Herren,
låt oss sträva efter att
lära känna honom.
Han ska träda fram
lika visst som gryningen
och komma till oss som ett regn,
som ett vårregn
som vattnar jorden.”

4 Vad ska jag göra med dig, Efraim?
Vad ska jag göra med dig, Juda?
Er kärlek är som morgondiset,
som dagg som fort försvinner.

5 Därför har jag gett mina hugg
genom profeterna
och dräpt dem genom orden
från min mun.
Så ska domen över dig
gå fram i ljuset,
6 för jag har min glädje i kärlek*
och inte i offer,
kunskap om Gud
mer än brännoffer.

7 Men liksom Adam*
har de brutit förbundet,
de har svikit mig där.
8 Gilead* är en stad av ogärningsmän,
den är full av blodspår.
9 Prästernas hop är
som rövarband i bakhåll
för människor.
De mördar på vägen till Shekem,
de gör skamliga ting.
10 I Israels hus har jag sett
förfärliga ting.
Där ägnar sig Efraim åt otukt,
där orenar Israel sig.
11 Också för dig, Juda,
är en skördetid bestämd,
när jag gör slut
på mitt folks fångenskap.*

Fotnoter
6:2tredje dagen låter han oss uppstå   Jfr Jesu uppståndelse från de döda på tredje dagen (Luk 24:46 ).
6:6kärlek   Septuaginta: ”barmhärtighet” (jfr Matt 9:13 , 12:7 ). Citeras av Jesus i Matt 9:13 , 12:7 .
6:7liksom Adam   Andra handskrifter: ”i Adam” (en stad vid Jordan, jfr Jos 3:16 ).
6:8Gilead   Staden Gilead, nuvarande Khirbet Jelad, låg i området Gilead öster om Jordan.
6:11gör slut på mitt folks fångenskap   Annan översättning: ”återupprättar mitt folk”.

Parallellställen
6:15 Mos 32:39 1 Sam 2:6 Job 5:18 Jes 26:16 Jer 3:22 17:14.
6:21 Sam 2:6.
6:35 Mos 11:14 Jes 44:3f 55:10f 58:8.
6:4Hos 13:3.
6:5Jes 11:4 49:2 Jer 5:14 Hebr 4:12.
6:61 Sam 15:22 Ps 50:13f Jes 1:11 Mika 6:8 Matt 9:13 12:7.
6:71 Mos 3:6 Rom 5:12f.
6:8Hos 12:11.
6:101 Kung 12:28f 2 Kung 17:7f.
6:115 Mos 30:3 Jer 33:26 Hes 16:53 39:25 Joel 3:6f.