× 
 Från
 Till
 Metod

 

Straff för Israels synder

1 Gläd dig inte, Israel,

jubla inte som folken,
för du har varit otrogen
och kommit bort från din Gud.
Du har älskat prostitutionens lön*
på alla tröskplatser.
2 Logen och vinpressen
ska inte föda dem,
och vinet ska slå fel för dem.
3 De ska inte få bo i Herrens land.
Efraim måste tillbaka till Egypten,
och i Assyrien ska de äta oren mat.
4 De ska inte få offra vin åt Herren,
och deras slaktoffer
ska inte glädja honom.
Det ska vara som sorgebröd
för dem,
alla som äter av det ska bli orena,
för deras bröd
är bara för dem själva,
det kommer inte in i Herrens hus.

5 Vad ska ni göra på högtidsdagen,
Herrens festdag?
6 För kommer de undan förödelsen
samlar Egypten ihop dem
och Memfis begraver dem.
Deras silverskatter
tas över av nässlor,
törne ska växa i deras hyddor.

7 Straffets dagar kommer,
vedergällningens dagar kommer,
Israel ska märka det.
Profeten anses vara en dåre,
Andens man galen,
för att din skuld är stor
och fiendskapen stark.
8 Profeten är Guds väktare
över Efraim,
men snaror väntar honom
på alla hans vägar
och fiendskap i hans Guds hus.
9 I djupt fördärv har de sjunkit,
nu som i Gibeas dagar.
Men han kommer ihåg deras skuld,
han straffar deras synder.

10 Som druvor i öknen fann jag Israel,
som förstlingsfrukter på fikonträdet
när det börjar bära frukt
såg jag era fäder.
Men de gick till Baal-Peor*
och invigde sig åt skammens gud,
och de blev lika vidriga
som den de älskade.
11 Efraims härlighet
ska flyga bort som en fågel:
ingen ska föda, ingen gå havande,
ingen befruktas.
12 Och även om de uppfostrar barn
ska jag ta dem ifrån dem,
inte en människa blir kvar.
Ja, ve dem när jag går ifrån dem!
13 Efraim är som jag såg Tyrus,
planterad på en äng.
Men Efraim ska få föra ut sina barn
till bödeln.

14 Ge dem, Herre,
vad du ska ge dem!
Ge dem moderliv med missfall
och uttorkade bröst.

15 All deras ondska finns i Gilgal,
det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull
ska jag driva ut dem
ur mitt hus.
Jag ska inte visa dem kärlek längre,
alla deras furstar är upproriska.
16 Efraim är slagen,
deras rot förtorkad,
de ska inte bära frukt.
Även om de föder barn
ska jag döda deras kära livsfrukt.
17 Min Gud ska förkasta dem,
för de har inte lyssnat på honom.
De ska bli flyktingar
bland hednafolken.

Fotnoter
9:1älskat prostitutionens lön   Offerriter till Baal och Astarte i hopp om god skörd.
9:10Baal-Peor   En otuktsrelaterad episod under ökenvandringen (se 4 Mos 25:3f , Jos 22:17 ).

Parallellställen
9:1Ps 73:27 Hes 20:30.
9:2Amos 5:11 Sef 1:13.
9:35 Mos 28:68 2 Kung 25:26 Hes 4:13 Dan 1:8.
9:45 Mos 26:14 Jer 16:7 Hos 8:13.
9:6Jes 32:12f 34:13f Jer 42:16f.
9:7Mika 3:7.
9:82 Mos 20:3 Hos 5:1.
9:9Dom 19:22f 20:1f Hos 8:13 10:9.
9:104 Mos 25:3 Ps 106:28 Jer 3:24 11:13.
9:13Hes 27:3.
9:15Jes 1:23 Hos 4:15 12:10f.
9:16Jona 4:7.
9:175 Mos 28:65.