× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den falske profeten Hananja

1 Men i samma år, i början av Juda kung Sidkias regering, i femte månaden av hans fjärde regeringsår*, talade profeten Hananja, Asurs son, från Gibeon* till mig i Herrens hus inför prästerna och allt folket. Han sade:

2 ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. 3 Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Babels kung Nebukadnessar tog från denna plats och förde till Babel. 4 Och Juda kung Jekonja, Jojakims son, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. För jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok.”

5 Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja inför prästerna och allt folket som stod i Herrens hus. 6 Profeten Jeremia sade: ”Amen! Må Herren göra så. Må Herren uppfylla de ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka till denna plats de föremål som fanns i Herrens hus, liksom alla fångarna. 7 Men hör detta ord som jag talar till dig och allt folket: 8 Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. 9 Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.”

10 Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder det. 11 Och Hananja sade inför allt folket: ”Så säger Herren: Just så ska jag inom två år ta den babyloniske kungen Nebukadnessars ok från nacken på alla hednafolk och bryta sönder det.” Då gick profeten Jeremia sin väg.

12 Men sedan profeten Hananja hade tagit oket från profeten Jeremias nacke och brutit sönder det, kom Herrens ord till Jeremia: 13 ”Gå och säg till Hananja: Så säger Herren: Du har brutit sönder ett ok av trä, men i dess ställe har du gjort ett ok av järn. 14 För så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag har lagt ett ok av järn på alla dessa hednafolks nacke, för att de ska tjäna Babels kung Nebukadnessar, och de ska tjäna honom. Jag har också gett honom markens djur.”

15 Profeten Jeremia sade vidare till profeten Hananja: ”Hör på, Hananja! Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att lita på en lögn. 16 Därför säger Herren så: Se, jag ska ta bort dig från jordens yta. I år ska du dö, för du har predikat avfall från Herren.” 17 Och profeten Hananja dog samma år, i sjunde månaden.


Fotnoter
28:1femte månaden av hans fjärde regeringsår   Juli-augusti 593 f Kr.
28:1Gibeon   Större stad ca 1 mil norr om Jerusalem, inte långt från Jeremias hemby Anatot.

Parallellställen
28:32 Krön 36:10 Jer 27:16 Dan 1:2.
28:42 Kung 24:12f.
28:95 Mos 18:21f.
28:10Jer 27:2.
28:135 Mos 28:48.
28:14Jer 27:6.
28:15Jer 14:14 23:21 29:31f.
28:165 Mos 13:6f Jer 29:31f.