× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rekabiternas trohet

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren under Juda kung Jojakims, Josias sons, tid*. Han sade: 2 ”Gå till rekabiternas släkt och tala med dem. Ta med dem till Herrens hus, till en av kamrarna där, och ge dem vin att dricka.”

3 Då tog jag med mig Jaasanja, son till Jeremia, son till Habassinja, samt hans bröder, alla hans söner och rekabiternas övriga släkt 4 och förde dem till Herrens hus, till den kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen Hanan, Jigdaljas son. Kammaren ligger bredvid furstarnas, ovanför dörrvakten Maasejas, Shallums sons, kammare. 5 Och jag satte fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och bjöd dem vin att dricka.

6 Men de svarade: ”Vi dricker inte vin, för vår far Jonadab, Rekabs son*, har befallt oss: Ni och era barn ska aldrig dricka vin. 7 Ni ska inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar eller äga sådana, utan ni ska bo i tält i all er tid, för att ni ska leva länge i det land där ni bor som främlingar. 8 Vi lyder allt som vår far Jonadab, Rekabs son, har befallt. Därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar. 9 Och vi bygger inte heller hus att bo i och vi äger inte vingårdar, åkrar eller säd. 10 Vi har bott i tält och har rättat oss efter och gjort allt som vår far Jonadab har befallt oss. 11 Men när Babels kung Nebukadressar drog upp mot landet sade vi: Låt oss flytta till Jerusalem för att komma undan kaldeernas och arameernas här. Och så bosatte vi oss i Jerusalem.”

12Herrens ord kom till Jeremia. Han sade: 13 ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Gå och säg till Juda män och till Jerusalems invånare: Ska ni inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord? säger Herren. 14 De har hållit det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn att inte dricka vin. Än i dag dricker de inte vin, eftersom de lyder sin fars befallning.

Men själv har jag talat till er gång på gång, och ni har inte lyssnat till mig. 15 Gång på gång har jag sänt er mina tjänare profeterna och sagt: Vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar, så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har gett er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig.

16 Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons, efterkommande har följt den befallning som deras far gav dem, 17 därför säger Herren Gud Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag ska låta all den olycka drabba Juda och alla Jerusalems invånare som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem.”

18 Till rekabiterna sade Jeremia: ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er far Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och i allt gjort som han har befallt er, 19 därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte.”


Fotnoter
35:1Jojakims … tid   Den första belägringen någon gång mellan 601-598 f Kr (2 Kung 24:1f ).
35:6Jonadab, Rekabs son   Vän till Jehu som kämpade mot Baalsdyrkan ca 841 f Kr (2 Kung 10:15f ).

Parallellställen
35:1Jer 25:1 26:1.
35:21 Krön 2:55.
35:62 Kung 10:15 Dan 1:8.
35:112 Kung 24:1f Dan 1:1f.
35:14Jes 30:9 Jer 25:3f.
35:152 Kung 17:13 Jer 18:11 25:4f.
35:17Jes 65:12 66:4 Jer 7:13.