× 
 Från
 Till
 Metod

 

Judarna utvandrar till Egypten

1 När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt dem alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem, 2 då svarade Asarja, Hoshajas son, och Johanan, Kareas son, och alla de andra självsäkra männen Jeremia och sade: ”Det är lögn det du säger! Herren vår Gud har inte sänt dig att säga: Ni ska inte bege er till Egypten för att bosätta er där. 3 Det är Baruk, Nerias son, som eggar upp dig mot oss för att vi ska överlämnas i kaldeernas hand, så att de dödar oss eller för oss bort i fångenskap till Babel.”

4 Varken Johanan, Kareas son, eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i Juda land. 5 I stället tog Johanan, Kareas son, och alla befälen med sig alla som fanns kvar i Juda och som hade återvänt från alla de hednafolk dit de hade varit fördrivna, för att bosätta sig i Juda land, 6 både män, kvinnor och barn, kungadöttrarna och alla andra som Nebusaradan, översten för livvakterna, hade lämnat kvar hos Gedalja, Ahikams son, Shafans son, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. 7 De begav sig till Egyptens land, för de ville inte lyssna till Herrens röst. Och de kom till Tachpanches*.

Profetia om härjningar i Egypten

8Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches. Han sade: 9 ”Ta några stora stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus* i Tachpanches. Gör detta så att de judiska männen ser det 10 och säg till dem: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadressar*, Babels kung, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. 11 För han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som tillhör döden, åt fångenskapen dem som tillhör fångenskapen och åt svärdet dem som tillhör svärdet. 12 Jag ska tända eld på Egyptens gudatempel, och han ska bränna upp dem och föra bort gudarna. Han ska svepa om sig Egyptens land liksom en herde sveper om sig sin mantel. Sedan ska han dra därifrån i frid. 13 Han ska slå sönder stoderna i Bet-Shemesh* i Egyptens land, och Egyptens gudatempel ska han bränna upp i eld.”


Fotnoter
43:7Tachpanches   Befäst gränsstad i östra Nildeltat, närmast Sinai och Israel.
43:9faraos hus   Stadens fort. Det faraoniska palatset låg i huvudstaden Memfis.
43:10hämta … Nebukadressar   Invaderade Egypten 568 f Kr (Hes 29:19 ).
43:13Bet-Shemesh   Betyder ”solens hus”. Syftar på Heliopolis (On) norr om nutida Kairo.

Parallellställen
43:5Jer 40:11f.
43:6Jer 41:10.
43:11Jer 15:2 Sak 11:9.
43:122 Mos 12:12 4 Mos 33:4 Jes 10:10 Jer 46:25.