× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ord av tröst till Baruk

1 Detta ord talade profeten Jeremia till Baruk, Nerias son, när han efter Jeremias diktamen skrev ner dessa ord i en bokrulle* under Juda kung Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår. Han sade: 2 Så säger Herren, Israels Gud, om dig Baruk: 3 Du säger: ”Ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga! Jag är trött av allt suckande och jag får ingen ro.”

4 Så ska du svara honom: ”Så säger Herren: Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner, och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. 5 Och du begär stora ting för dig! Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka drabba allt kött, säger Herren. Men dig ska jag låta vinna ditt liv som ett byte, vart du än beger dig.”


Fotnoter
45:1Baruk … bokrulle   Se kap 32 för dessa händelser år 605 f Kr.

Parallellställen
45:1Jer 36:1f 32.
45:3Ps 6:7 69:4.
45:5Jer 21:9 38:2 39:18.