× 
 Från
 Till
 Metod

 

Egyptens förnedring och upprättelse

1 Profetia om Egypten.


Se, Herren far fram på en snabb sky
och kommer till Egypten.
Egyptens avgudar bävar
inför honom,
och egyptiernas hjärtan smälter
i deras bröst.
2 Jag ska egga egyptier mot egyptier*,
broder ska strida mot broder
och vän mot vän,
stad mot stad och rike mot rike.
3 Egyptiernas mod ska försvinna,
jag ska göra deras planer om intet.
De ska fråga
sina avgudar och trollkarlar,
andebesvärjare och spåmän.
4 Jag ska överlämna egyptierna
i en hård herres hand,
en grym kung ska råda över dem,
säger Herren Gud Sebaot.

5 Vattnet i havet ska torka ut,
floden sina och ebba ut.
6 Strömmarna ska stinka,
Egyptens kanaler
krympa och torka ut,
rör och vass vissna bort.
7 Ängarna* vid Nilen längs flodstranden
och alla sädesfält vid floden
ska torka ut,
fördärvas och försvinna.
8 Nilens fiskare ska klaga,
alla som kastar ut krok i floden
ska sörja,
de som lägger ut nät i vattnet
ska bli modlösa.
9 De som arbetar med lin*
och de som väver fina tyger
ska komma på skam.
10 Landets stöttepelare* ska krossas
och alla lönearbetare gripas
av ångest.

11 Soans* alla furstar står som dårar,
faraos visaste rådgivare
ger oförnuftiga råd.
Hur kan ni säga till farao:
"Jag är son till visa män,
son till forntida kungar"?
12 Var finns nu dina visa män?
De kan få berätta för dig,
de vet ju* det,
vad Herren Sebaot har beslutat
om Egypten.
13 Soans furstar har blivit dårar,
Memfis* furstar är bedragna,
de som var hörnstenar
i Egyptens stammar
har vilselett det.
14Herren har utgjutit
en förvirringens ande
bland dem
så att de vilseleder Egypten
i allt det gör,
likt en berusad
som raglar i sina spyor.
15 Egypten kan inget uträtta,
varken huvud eller svans,
palmtopp eller sävstrå.

16 På den dagen ska egyptierna
vara som kvinnor.
De ska darra och vara rädda
för Herren Sebaots lyfta hand
när han lyfter den mot dem.
17 Och Juda land ska bli en skräck
för egyptierna.
Så ofta någon nämner det för dem
ska de bli rädda,
på grund av det beslut som
Herren Sebaot har fattat mot dem.

18 På den dagen ska det finnas fem städer* i Egyptens land som talar Kanaans språk och svär vid Herren Sebaot. En av dem ska heta Ir-Haheres*. 19 På den tiden ska ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. 20 De ska vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land. För när de ropar till Herren på grund av förtryckarna ska han sända dem en frälsare och förkämpe som* ska befria dem. 21Herren ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer och ge löften åt Herren och uppfylla dem. 22 Så ska Herren slå Egypten, slå men också hela. När de omvänder sig till Herren ska han bönhöra dem och hela dem.

23 På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. 24 På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. 25Herren Sebaot ska välsigna dem och säga:


Välsignat är Egypten, mitt folk,
och Assyrien, mina händers verk,
och Israel, min arvedel!

Fotnoter
19:2egyptier mot egyptier   Landet var splittrat mellan flera olika faraoner (vers 13) tills det erövrades och enades av nubiern Shabaka på 710-talet f Kr (vers 4).
19:7Ängarna   Annan översättning: "Vattenväxterna".
19:9arbetar med lin   Egypten var berömt för sitt fina linne (1 Mos 41:42 , Ords 7:16 , Hes 27:7 ).
19:10Landets stöttepelare   Andra handskrifter (Septuaginta): "Vävarna".
19:11Soan   Hade varit Egyptens huvudstad under Salomos tid. Låg i östra Nildeltat (Ps 78:12 ).
19:12de vet ju   Andra handskrifter: "de kan få låta dig veta".
19:13Memfis   Egyptens första huvudstad under 2000-talet f Kr. Låg strax söder om Kairo.
19:18fem städer   Jfr Jer 44:1 för fyra egyptiska orter där hebreisktalande judar hade bosatt sig.
19:18Ir-Haheres   Betyder "ödeläggelsens stad". Andra handskrifter: "Ir-Hacheres", som betyder "Solens stad". I Heliopolisområdet byggdes enligt Josefus på 100-talet f Kr en mindre kopia av Jerusalems tempel (jfr vers 19).
19:20och förkämpe som   Annan översättning: "som ska kämpa och". Ordet för "förkämpe" (rab ) kan också översättas "stor" eller "mästare" (jfr "rabbi" i nytestamentlig tid).

Parallellställen
19:1Jer 46:2f Hes 29:2f.
19:32 Kung 1:2f Job 5:12f Jes 8:10f.
19:5Job 14:11.
19:7Joel 3:19.
19:14Jes 9:16 29:10f.
19:15Jes 9:14f.
19:18Jes 45:23.
19:191 Mos 28:18 22 2 Mos 24:4.
19:20Dom 2:16 18 3:9 Jes 43:3 45:15.
19:214 Mos 30:3f 5 Mos 23:22f Ps 68:32 Jes 45:14.