× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren kan rädda, inte Egypten

1 Ve dem som drar ner

till Egypten för att få hjälp.
De förlitar sig på hästar
och förtröstar på vagnar
för att de är många,
och på ryttare
för att mängden är stor.
De vänder inte sin blick
till Israels Helige
och frågar inte efter Herren.
2 Men också han är vis
och låter olyckan komma,
han tar inte tillbaka sina ord.
Han reser sig mot de ondas hus
och mot hjälp från förbrytare.
3 För egyptierna är människor
och inte Gud,
deras hästar är kött och inte ande.
Herren ska räcka ut sin hand,
och hjälparen ska vackla
och den hjälpte falla,
båda går under tillsammans.
4 För så har Herren sagt till mig:
Liksom ett lejon ryter,
ett ungt lejon över sitt rov
när många herdar
samlas emot det,
och inte skräms av herdarnas rop
eller räds deras oväsen,
så ska Herren Sebaot komma ner
för att strida på Sions berg
och uppe på dess höjd.
5 Som fågeln breder ut sina vingar
ska Herren Sebaot beskydda
Jerusalem.
Han ska beskydda och hjälpa,
skona och rädda.

6 Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. 7 För på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. 8 Assur ska falla*, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas ska förtära honom. Han ska fly för svärd, och hans unga män ska bli slavar. 9 Hans klippa ska förgås av skräck, och hans furstar ska förfärade fly för baneret.


Fotnoter
31:8Assur ska falla   Troligen vid Jerusalem 701 f Kr (37:36 ). Se Nahums bok för Nineves fall 612 f Kr.

Parallellställen
31:1Ps 20:8 33:17 Jes 30:1f Jer 17:5.
31:2Jes 45:7 Amos 3:6.
31:3Ps 33:17.
31:4Jes 42:13 Upp 19:11f.
31:55 Mos 32:11 Ps 91:4 125:2 Jes 37:35 Matt 23:37.
31:6Jes 44:22 55:7 Jes 3:12 Hes 14:6.
31:7Jes 2:20 27:9 30:22.
31:82 Kung 19:35f Jes 37:36f.
31:95 Mos 32:31 2 Kung 19:36f.