× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels oförtjänta räddning

1 Men så säger nu Herren,

han som har
skapat dig, Jakob,
han som har format dig, Israel:
Var inte rädd,
för jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn,
du är min.
2 Om du går genom vatten
är jag med dig,
eller genom strömmar
så ska de inte dränka dig.
Om du går genom eld
ska du inte bli svedd,
lågan ska inte bränna dig.
3 För jag är Herren din Gud,
Israels Helige, din Frälsare.
Jag ger Egypten till lösen för dig,
Nubien och Seba* i ditt ställe.
4 Eftersom du är dyrbar i mina ögon,
högt aktad och älskad av mig,
ger jag människor i ditt ställe,
folk i stället för ditt liv.
5 Var inte rädd, för jag är med dig.
Jag ska hämta dina barn från öster
och samla dig från väster.
6 Jag ska säga till länderna i norr:
"Ge hit!"
och till södern:
"Håll dem inte tillbaka!
För hit mina söner fjärran ifrån
och mina döttrar
från jordens ände,
7 var och en som är uppkallad
efter mitt namn
och som jag skapat till min ära,
som jag format och gjort."

8 För ut det blinda folket
som ändå har ögon,
och de döva som ändå har öron.
9 Alla hedningar kommer tillsammans
och folken samlas.
Vem bland dem förkunnade detta
och lät oss höra om det
som har skett?
Låt dem föra fram sina vittnen
så att de kan få rätt.
Låt dem höra, så att de kan säga:
"Det är sant."
10 Ni är mina vittnen, säger Herren,
och min tjänare som jag utvalt,
för att ni ska känna mig och tro mig
och förstå att Jag Är.
Före mig blev ingen Gud formad,
efter mig ska ingen komma.
11 Jag, jag är Herren.
Förutom mig finns ingen frälsare.
12 Det är jag som har förutsagt
och frälst och förkunnat,
ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren,
och jag är Gud.
13 Jag Är, redan från första dagen.*
Ingen kan rädda ur min hand.
När jag vill göra något,
vem kan då hindra det?

14 Så säger Herren,
er återlösare, Israels Helige:
För er skull sänder jag bud till Babel
och bryter ner alla bommarna,
och kaldeernas jubel
förvandlas till jämmer.*
15 Jag är Herren er Helige,
Israels skapare, er kung.
16 Så säger Herren,
han som gjorde en väg i havet,
en stig i väldiga vatten,
17 han som förde ut vagnar
och hästar dit,
en mäktig krigshär.
Där blev de liggande,
de reser sig aldrig mer.
De utplånades,
de släcktes som en veke.

18 Tänk inte på det som har hänt,
bry er inte om det som var förr.
19 Se, jag gör något nytt.
Redan nu visar det sig.
Märker ni det inte?
Jag ska göra en väg i vildmarken
och strömmar i öknen.
20 Markens djur ska ära mig,
schakaler och strutsar,
för jag förser vildmarken med vatten
och öknen med strömmar,
så att mitt folk, mina utvalda,
kan dricka.
21 Det folk som jag format åt mig
ska höja mitt lov.

22 Men du Jakob har inte kallat på mig,
du Israel har tröttnat på mig.
23 Du har inte kommit till mig
med dina brännofferfår
eller ärat mig med dina slaktoffer.
Jag har inte gett dig arbete
med matoffer
eller möda med rökelse.
24 Du har inte köpt kalmus* åt mig
för pengar
eller mättat mig
med dina slaktoffers fett.
I stället har du gett mig arbete
med dina synder
och möda med dina missgärningar.

25 Jag, jag är den som utplånar
dina brott för min egen skull,
dina synder minns jag inte mer.
26 Påminn mig,
låt oss gå till rätta med varandra,
tala så att du kan få rätt.
27 Redan din stamfar syndade
och dina talesmän gjorde uppror
mot mig.
28 Därför har jag vanhelgat
helgedomens ledare,
överlämnat Jakob till förintelse
och Israel till hån.

Fotnoter
43:3Nubien och Seba   Nuvarande Sudan och Jemen.
43:13redan från första dagen   Annan översättning: "från denna dag och framåt".
43:14Babel etc   Annan översättning: "Babel och för ner kaldeerna som flyktingar på skeppen de jublade över".
43:24kalmus   Doftande gräs, kanske från Indien (Jer 6:20 ). Ingick i smörjelseoljan (2 Mos 30:23 ).

Parallellställen
43:11 Mos 26:24 Jes 41:10.
43:2Ps 23:4 66:12.
43:3Jes 45:14.
43:5Jes 44:1f Jer 30:10f 46:27f.
43:6Jes 49:12 60:4.
43:7Jer 14:9.
43:8Jes 42:18f.
43:9Jes 41:26 45:21.
43:10Jes 41:4 44:6f 45:5 14 48:12.
43:11Jes 45:21 Hos 13:4 Apg 4:12.
43:13Jes 14:27 46:10.
43:14Jes 41:14 47:4 48:17.
43:162 Mos 14:21f.
43:19Upp 21:5.
43:24Jes 1:18.
43:25Jes 44:22 Jer 33:8 Mika 7:18f.
43:26Ps 143:2 Jes 1:18.