× 
 Från
 Till
 Metod

 

Babels gudar faller

1 Bel sjunker ner,

Nebo* måste böja sig,
deras bilder läggs på djur
och boskap.
De som ni bar på är en belastning,
en börda för den trötte.
2 Tillsammans sjunker de ihop
och böjer sig.
De kan inte rädda bördan,
de måste själva gå i fångenskap.

3 Så hör på mig, ni av Jakobs hus,
alla ni som är kvar av Israels folk,
ni som har varit lagda på mig
från moderlivet,
burna av mig ända från
modersskötet.
4 Jag Är densamme tills ni blir gamla,
och jag ska bära er
ända tills ni blir grå.
Jag har gjort det förut*,
och jag kommer att lyfta,
bära och rädda er.
5 Med vem vill ni likna
och jämföra mig?
Med vem vill ni jämställa mig,
så att vi skulle vara lika?

6 Man skakar ut guld ur börsen
och väger upp silver på vågen.
Man lejer en guldsmed
för att göra det till en gud,
som man faller ner för och tillber.
7 Man lyfter upp den på axeln,
bär bort den och sätter ner den
på dess plats.
Där står den
och kan inte gå därifrån.
Ropar någon till den,
kan den inte svara
och rädda honom ur hans nöd.
8 Tänk på detta och fatta mod!
Ta det till hjärtat, ni upproriska.

9 Kom ihåg det som hänt
för länge sedan,
för jag är Gud,
och det finns ingen annan Gud,
ingen som jag.
10 Jag förkunnar från början
vad som ska komma
och långt i förväg
det som inte har skett.
Jag säger:
Mitt beslut ska förverkligas,
allt jag vill kommer jag att göra.
11 Jag kallar på örnen från öster,
från fjärran land en man
som verkställer mitt beslut.
Vad jag talat låter jag ske,
vad jag beslutat utför jag.
12 Hör på mig, ni självsäkra,
ni som är fjärran
från rättfärdighet:
13 Jag låter min rättfärdighet
komma nära,
den är inte långt borta,
min frälsning dröjer inte.
Jag ger frälsning i Sion,
min härlighet åt Israel.

Fotnoter
46:1Bel … Nebo   Babels högste gud Marduk (jfr "Baal") och hans son vishetsguden.
46:4gjort det förut   Annan översättning: "gjort er".

Parallellställen
46:1Jes 45:20 Jer 50:2.
46:2Jer 48:7 49:3.
46:32 Mos 19:4 5 Mos 1:31 32:11 Ps 22:10 71:6 18 Jes 63:9.
46:42 Mos 19:4 5 Mos 1:31 Ps 71:18 Jes 48:12 63:9.
46:5Jes 40:18 25 Apg 17:29.
46:6Dom 17:4f Jes 40:19 41:7 44:9f Jer 10:3f.
46:71 Kung 18:27f Ps 115:4f Jes 45:20 Jer 10:5.
46:95 Mos 32:7 Jes 41:22 45:5.
46:101 Mos 41:25 Ps 115:3 Jes 42:9 Jer 4:28 Dan 2:28.
46:11Jes 44:28 45:1.
46:13Ps 98:2 Jes 56:1 62:1 Luk 2:30f Rom 1:17.