× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels synd och tjänarens lydnad

1 Så säger Herren:

Var finns er mors
skilsmässobrev
som jag förskjutit henne med?
Eller till vilken
av mina fordringsägare
har jag sålt er*?
Se, för era missgärningar
blev ni sålda,
och för era brott
blev er mor förskjuten.
2 Varför var ingen där när jag kom?
Varför svarade ingen
när jag ropade?
Är min arm för kort
för att friköpa er,
eller har jag ingen kraft
till att rädda?
Se, genom min befallning
torkar jag ut havet
och gör strömmar till öken.
Deras fiskar ruttnar
av brist på vatten och dör av törst.
3 Jag klär himlen i mörker
och ger den sorgdräkt att bära.

4 Herren Gud har gett mig
en tunga med lärdom,
så att jag förstår att hjälpa den trötte
med mina ord.
Han väcker varje morgon mitt öra,
väcker det till att lyssna
som lärjunge.
5 Herren Gud har öppnat mitt öra,
och jag har inte varit upprorisk,
jag har inte dragit mig undan.
6 Jag höll fram min rygg
åt dem som slog mig
och mina kinder
åt dem som ryckte ut
mina skäggstrån.
Jag dolde inte mitt ansikte
för hån och spott.*

7 Herren Gud ska hjälpa mig,
därför behöver jag inte skämmas,
därför gör jag mitt ansikte
hårt som sten.
Jag vet att jag inte kommer på skam.
8 Den som förklarar mig rättfärdig
är nära.
Vem vill då gå till rätta med mig?
Låt oss träda fram tillsammans.
Vem är min motpart?
Låt honom komma fram till mig.
9 Se, Herren Gud kommer
att hjälpa mig.
Vem ska då döma mig skyldig?
De ska alla slitas ut som kläder,
mal ska förtära dem.

10 Vem bland er fruktar Herren
och hör hans tjänares röst?
Även om han vandrar i mörkret
och inte ser någon ljusning,
ska han förtrösta på Herrens namn
och stödja sig på sin Gud.
11 Men se, alla ni som tänder eld
och omger er
med brinnande pilar,
vandra ni i lågorna från er eld
bland de brinnande pilar ni tänt!
Av min hand ska detta drabba er:
ni ska ligga i plågor.

Fotnoter
50:1sålt er   En skuldsatt människa kunde tvingas sälja sina barn (2 Kung 4:1 , Neh 5:5 ).
50:6 Profetia om Kristi lidande (se Matt 26:67 ).

Parallellställen
50:15 Mos 24:1f Jer 2:19 3:1 8.
50:22 Mos 14:21 4 Mos 11:23 Jos 3:5 16 Jes 59:1.
50:32 Mos 10:22 Jes 13:10 Matt 24:29 27:45 Upp 6:12.
50:4Jes 52:7.
50:5Ps 40:7 Joh 14:31 Fil 2:8.
50:6Matt 26:67 27:30 Mark 14:65 15:19.
50:8Rom 8:33f.
50:9Ps 102:27 Jes 51:6 8.