× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Vem trodde vår predikan?

För vem blev Herrens arm
uppenbarad?*
2 Som en späd planta
sköt han upp inför honom,
som ett rotskott ur torr jord.
Han hade varken skönhet
eller majestät när vi såg honom,
inget utseende som vi drogs till.
3 Han var föraktad
och övergiven av människor,
en smärtornas man
och förtrogen med lidande.
Han var som en
som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi inte
respekterade honom.

4 Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi såg honom som hemsökt,
slagen av Gud och pinad.*
5 Han blev genomborrad för våra brott,
slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på honom
för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6 Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg.
Men all vår skuld
lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad,
men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Som ett lamm som förs bort
för att slaktas,
som ett får som är tyst
inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.*
8 Genom våld och dom
blev han borttagen.
Vem i hans släkte betänker
att när* han rycktes bort
från de levandes land,
blev han plågad på grund av
mitt folks brott?
9 Han fick sin grav
bland de ogudaktiga
men var hos en rik vid sin död,
för han hade inte gjort något orätt,
och inget svek fanns i hans mun.*

10 Det var Herrens vilja
att slå honom och låta honom lida.
När du gör hans liv
till ett skuldoffer*,
får han se avkomlingar
och leva länge,
och Herrens vilja ska ha framgång
genom hans hand.
11 Genom den möda
hans själ har utstått
får han se* och bli tillfreds.
Genom sin kunskap* förklarar
min rättfärdige tjänare
de många rättfärdiga,
och han bär deras skulder.

12 Därför ska jag ge honom
de många* som hans del,
och de starka ska han få som byte,
eftersom han utgav sitt liv i döden
och räknades bland förbrytare,*
han som bar de mångas synd
och gick in i överträdarnas ställe*.

Fotnoter
53:1 Citeras av Johannes i Joh 12:38 och av Paulus i Rom 10:16 .
53:4f Citeras i Matt 8:17 och 1 Petr 2:24f som profetia om Messias.
53:7f Citeras i Apg 8:32f som profetia om Messias.
53:8Vem i hans släkte betänker att när   Annan översättning: "Vem i hans släkte protesterade? När" eller "Vem tänker på hans släkte? När" (så i Apg 8:33 ).
53:9 Citeras i 1 Petr 2:22 som profetia om Messias.
53:10När du gör hans liv till ett skuldoffer   Annan översättning: "När hans liv görs till ett skuldoffer".
53:11se   Andra handskrifter (Qumran och Septuaginta): "se ljus".
53:11kunskap   Innebär inte bara vetskap utan också gemenskap (jfr t ex Ords 9:10 ), här Messias syndfria gemenskap med Gud (se Joh 7:29 , 8:55 , 10:15 , 17:3 ).
53:12de många   Uttryck för alla människor (jfr Dan 12:2 , Matt 20:28 , Rom 5:15f ).
53:12 Citeras av Jesus i Luk 22:37 som profetia om honom.
53:12gick in i överträdarnas ställe   Annan översättning: "bad för överträdarna" (se t ex Luk 23:34 ).

Parallellställen
53:1Jes 52:10 Joh 12:38 Rom 10:16.
53:2Jes 11:1 52:14.
53:3Ps 22:7 Jes 49:7 50:6 Mark 9:12 Joh 7:48.
53:4Matt 8:17 Joh 1:29 1 Petr 2:24.
53:5Sak 13:6f Rom 4:25 1 Kor 15:3f Gal 3:13 1 Petr 2:24f.
53:6Ps 119:176 Jer 50:6 Hes 34:6 Sak 10:2.
53:7Jer 11:19 Matt 26:63 27:14 Mark 14:61 Joh 1:29 Apg 8:32f 1 Petr 2:23.
53:8Esra 9:6 Ps 103:3f 1 Kor 15:3 1 Petr 2:24f.
53:9Joh 8:46 2 Kor 5:21 1 Petr 2:22 1 Joh 3:5.
53:10Rom 6:9f Gal 3:13 Hebr 9:28 10:12f.
53:11Rom 3:21f 4:2f 5:19 Gal 2:15f.
53:12Luk 22:37 Joh 1:29 17:2 6 Rom 5:17f 1 Petr 2:24.