× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions upprättelse

1 Jubla, du ofruktsamma,

du som inte har fött barn!
Brist ut i jubel och ropa av fröjd,
du som inte har haft födslovärkar,
för den ensamma har många barn,
fler än den som har en man,
säger Herren.*

2 Utvidga platsen för ditt tält,
spänn ut tältdukarna där du bor
och håll inte tillbaka.
Gör dina tältlinor långa
och dina pluggar starka,
3 för du ska breda ut dig
åt både höger och vänster*.
Dina avkomlingar
ska få hedningar som arv
och på nytt befolka
ödelagda städer.
4 Var inte rädd,
för du ska inte behöva skämmas.
Var inte blyg,
för du ska inte bli förödmjukad.
Nej, du ska glömma
din ungdoms skam,
och din änketids förakt
ska du inte minnas mer,
5 för han som skapat dig är din man,
Herren Sebaot är hans namn.
Israels Helige är din återlösare,
han som kallas hela jordens Gud.
6 Som en övergiven kvinna i hjärtesorg
kallade Herren dig,
och som en förkastad
ungdomshustru,
säger din Gud.

7 Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor barmhärtighet
vill jag nu samla dig.
8 När min vrede vällde fram
dolde jag ett ögonblick
mitt ansikte för dig,
men nu vill jag med evig nåd
förbarma mig över dig,
säger Herren din återlösare.
9 Jag ska göra som vid Noas flod.
Liksom jag gav min ed
att Noas flod inte mer
skulle drabba jorden,
så ger jag nu min ed att inte mer
vredgas på dig eller bestraffa dig.
10 Även om bergen viker bort
och höjderna vacklar,
så ska min nåd inte vika från dig
eller mitt fridsförbund vackla,
säger Herren din förbarmare.

11 Du arma, så drabbad av stormar
utan att få någon tröst,
nu ska jag mura dina stenar
med spetsglans*
och lägga din grund med safirer.
12 Jag ska göra dina tinnar av rubiner,
dina portar av kristall*
och hela din ringmur av ädla stenar.
13 Alla dina barn
ska bli Herrens lärjungar,
och dina barns frid ska vara stor.*
14 I rättfärdighet ska du bli befäst.
Förtryck ska vara fjärran från dig,
du har inget att frukta.
Skräcken ska vara borta,
den ska inte komma dig nära.
15 Om någon angriper dig
kommer det inte från mig,
den som angriper dig
ska falla för dig.

16 Se, jag skapar smeden,
som blåser upp kolelden
och formar ett vapen
genom sitt arbete.
Jag skapar också fördärvaren
till att förstöra.
17 Inget vapen som smids mot dig
ska ha framgång,
och varje tunga som angriper dig
ska du i domen döma skyldig.
Detta är Herrens tjänares arvedel,
och deras rättfärdighet
kommer från mig, säger Herren.

Fotnoter
54:1 Citeras av Paulus i Gal 4:27 som profetia om den Kristustroende församlingen.
54:3höger … vänster   Kan syfta på söder och norr, eftersom man var "orienterad" mot öst.
54:11spetsglans   Antimon, mörkt färgämne som användes mellan mosaikstenar och även som ögonskugga.
54:12kristall   Så Septuaginta. Grundtexten svårtolkad.
54:13 Citeras av Jesus i Joh 6:45 .

Parallellställen
54:1Jes 49:20 Sak 9:9 Gal 4:27.
54:5Rom 3:29.
54:7Ps 30:6 Jes 60:10.
54:91 Mos 9:11 15.
54:10Ps 146:6 Jer 31:20 Hes 34:25f Matt 24:35.
54:11Upp 21:19f.
54:13Jer 31:34 Joh 6:45 Rom 5:1.
54:15Rom 8:31.
54:162 Mos 12:23 1 Krön 21:15 1 Kor 10:10 Hebr 11:28.
54:17Rom 1:17.