× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions frälsning

1 För Sions skull

vill jag inte tiga,
för Jerusalems skull
vill jag inte unna mig någon ro
förrän dess rättfärdighet
går upp som solens sken
och dess frälsning
som ett brinnande bloss.
2 Folken ska se din rättfärdighet
och alla kungar din härlighet.
Du ska få ett nytt namn,
som Herrens mun ska bestämma.
3 Du ska vara en härlig krona
i Herrens hand,
ett kungligt diadem
i din Guds hand.
4 Du ska inte mer kallas
"den övergivna",*
ditt land ska inte mer kallas
"ödemark",
utan du ska heta "min kära"*
och ditt land "den äkta hustrun",
för Herren har dig kär,
ditt land har fått sin äkta man.
5 För som när en ung man
gifter sig med en jungfru,
så ska dina barn gifta sig med dig,
och som en brudgum
jublar över sin brud,
så ska din Gud jubla över dig.

6 På dina murar, Jerusalem,
har jag ställt väktare.
Varken dag eller natt
får de någonsin tystna.
Ni som ropar till Herren,
unna er ingen ro,
7 och ge honom ingen ro
förrän han upprättar Jerusalem
och gör det till en lovsång
på jorden.
8Herren har lovat med ed
vid sin högra hand
och sin starka arm:
Jag ska inte mer ge din säd
som mat åt dina fiender,
och främlingar ska inte dricka
ditt nya vin,
frukten av din möda.
9 De som samlar in säden
ska få äta den och lova Herren,
och de som skördar vinet
ska få dricka det
på min helgedoms förgårdar*.

10 Gå fram, fram genom portarna,
bana väg för folket!
Röj, röj en väg
och rensa bort stenarna,
res ett baner för folken!
11 Se, Herren förkunnar
till jordens ände:
Säg till dottern Sion:
Se, din frälsning kommer!
Se, han har med sig sin lön,
hans segerbyte
går framför honom.
12 Man ska kalla dem
"det heliga folket",
"Herrens återlösta".
Och du ska kallas
"den eftersökta",
"staden som inte
blir övergiven".

Fotnoter
62:4den övergivna   Hebr. Asuba , namnet på kung Joshafats drottning (1 Kung 22:42 ).
62:4min kära   Hebr. Hefsi-Ba , drottningens namn under Jesajas tid (2 Kung 21:1 ).
62:9äta … lova … dricka … förgårdar   Tecken på ett upprättat gudstjänstliv (5 Mos 8:10 , 14:23 ).

Parallellställen
62:1Jes 46:13 52:10 56:1.
62:2Jes 65:15 Upp 2:17.
62:3Sak 9:16 Upp 2:10.
62:4Jes 54:6f 60:15 Jer 32:41f Hos 1:10.
62:5Jer 3:14 Sef 3:17 Upp 21:2 9f.
62:6Jes 52:8.
62:7Jes 61:11 Jer 33:9 Sef 3:19f Luk 18:1f.
62:8Jes 65:21f.
62:10Jes 57:14.
62:11Jes 40:10 Sak 9:9 Matt 21:5 Joh 12:15 Upp 22:12.
62:12Jes 35:10 51:11.