× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elifas tredje tal

1 Då tog Elifas från Teman till orda och sade:


2 Kan en människa
vara till nytta för Gud,
kan en förståndig
vara till nytta för honom?*
3 Har den Allsmäktige
någon glädje av din rättfärdighet,
eller något att tjäna på att du
lever rent?

4 Är det för din gudsfruktan
som han straffar dig
och går till doms med dig?
5 Är inte din ondska stor
och dina missgärningar utan ände?
6 Du tog ju pant av din broder
utan orsak
och plundrade de utblottade
på deras kläder.
7 Du gav inget vatten åt den utmattade,
den hungrige nekade du bröd.
8 Den som brukar våld
fick besitta landet,
och den som är högt aktad
fick bo där.
9 Änkor lät du gå tomhänta bort,
och de faderlösas armar krossades.
10 Därför omges du av snaror
och förfäras av plötslig skräck,
11 eller av mörker så att du inget ser
och av vattenmassor som täcker dig.

12 Bor inte Gud i himlens höjd?
Och se på stjärnorna däruppe,
hur högt de sitter!
13 Och du säger:
”Vad kan Gud veta?
Kan han döma genom detta töcken?
14 Molnen bildar en slöja
så att han inte ser
när han vandrar på himlavalvet.”

15 Vill du hålla dig på forntidens väg
där fördärvets män* gick,
16 män som rycktes bort i förtid
när deras grund sveptes bort
av floden?
17 De sade till Gud: ”Lämna oss!
Vad kan den Allsmäktige göra?”
18 Ändå var det han som fyllde
deras hus med välstånd.
Men de gudlösas rådslag
är fjärran ifrån mig.

19 De rättfärdiga ser det och gläds,
den oskyldige hånar dem:
20 ”Sannerligen,
våra motståndare är utrotade,
och elden har slukat deras överflöd.”

21 Sök nu försoning och frid med Gud,
så ska lycka komma på din lott.
22 Ta emot undervisning av hans mun,
bevara hans ord i ditt hjärta.
23 Om du omvänder dig
till den Allsmäktige
blir du upprättad,
om du avlägsnar orätten
från ditt tält,
24 om du kastar ditt guld i stoftet
och guldet från Ofir*
bland bäckens stenar,
25 då blir den Allsmäktige ditt guld,
han blir ditt ädlaste silver.
26 Ja, då ska du glädjas
i den Allsmäktige
och lyfta ditt ansikte till Gud.
27 När du ber till honom
ska han höra dig,
och du ska få uppfylla dina löften.
28 Allt du beslutar ska gå dig väl,
och ljus ska skina på dina vägar.
29 När de för nedåt
ska du säga: ”Uppåt!”
Då ska han frälsa
den som sänker sin blick.
30 Han ska rädda också den
som inte är oskyldig,
genom dina händers renhet
ska han räddas.

Fotnoter
22:2kan en förståndig vara till nytta för honom?   Annan översättning: ”en förståndig är till nytta för sig själv” (jfr Ords 9:12 ).
22:15fördärvets män   Generationen vid syndafloden (se 1 Mos 6:4f ).
22:24Ofir   Berömt guldproducerande land, troligen i södra Arabien (jfr 1 Mos 10:29 , 1 Kung 9:28f ).

Parallellställen
22:3Job 35:7.
22:6Job 24:7f Jes 58:7.
22:7Job 31:17 31 Matt 25:42.
22:10Job 18:9f.
22:12Ps 147:4 Jes 40:26.
22:13Ps 10:11 94:7 Jes 29:15 Jer 23:23f.
22:161 Mos 6:5f Job 15:32f 21:13 18.
22:17Job 21:14f.
22:18Job 21:16 Jes 55:7f.
22:19Ps 107:42.
22:23Job 8:5f 11:14f.
22:25Ps 119:72.
22:26Job 27:10 Ps 37:4.
22:27Job 11:13f 33:26 Ps 50:14 Jes 65:24.
22:29Job 5:11 Ps 18:22 Luk 18:14 Jak 4:6.
22:30Job 42:8f Jak 5:16.