× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Ingen är så dumdristig

att han retar honom.
Vem vågar då sätta sig upp
mot mig?
2 Vem har gett mig något
som jag måste betala igen?
Mitt är allt som finns under himlen.*

3 Jag vill inte tiga om hans lemmar,
om hans styrka och sköna gestalt.
4 Vem kan rycka av honom hans dräkt?
Vem kan ta sig in
mellan hans båda käkar?*
5 Vem kan öppna hans ansiktes dörrar?
Runt hans tänder bor skräck.
6 Stolta sitter sköldarnas rader,
sammanfogade och fast förseglade,
7 den ena tätt mot den andra,
ingen luft tränger in däremellan.
8 De sitter fast mot varandra,
de griper in i varandra
och kan inte skiljas åt.

9 När han fnyser blixtrar det av ljus,
hans blickar är som
gryningens strålar.
10 Hans gap sprutar flammor,
gnistor av eld bryter fram.
11 Ur hans näsborrar stiger rök
som från en kokande gryta
på elden.
12 Hans andedräkt kan tända kol,
lågor går ut ur hans gap.

13 På hans nacke bor styrkan,
och skräcken dansar*
framför honom.
14 Hans hudveck är fasta,
de sitter hårt och orubbligt.
15 Hans hjärta är hårt som sten,
som den understa kvarnstenen.
16 När han reser sig bävar hjältar,
de tappar fattningen i ångest.
17 Svärdet som träffar håller inte stånd,
inte heller spjut, pil eller lans.
18 Han räknar järn som halm,
koppar som murket trä.
19 Bågskott får honom inte att fly,
för honom är slungstenar
som agnar.
20 Stridsklubban räknar han som halm,
han skrattar åt rasslet av lansar*.

21 Hans buk är som skarpa lerskärvor,
han sätter spår i dyn
som en trösksläde.
22 Han får djupet att koka som en gryta,
han får havet att skumma
som när man kokar salva.
23 Bakom honom går ett lysande stråk,
djupet tycks få silverhår.
24 Inget på jorden är hans like,
han skapades utan fruktan.
25 Han ser på allt som är upphöjt,
han är kung över allt som är stolt.

Fotnoter
41:2 Citeras av Paulus i Rom 11:35 .
41:4ta sig in mellan hans båda käkar   Annan översättning: ”ta sig fram med betsel” eller ”ta sig igenom hans dubbla pansar” (så Septuaginta).
41:13dansar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”springer”.
41:20lansar   Annan översättning: ”kroksablar”.

Parallellställen
41:1Hebr 12:28f.
41:22 Mos 19:5 Ps 24:1 50:12 Rom 11:35 1 Kor 10:26.