× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Då tog Pilatus Jesus och lät gissla* honom. 2 Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel*. 3 Sedan gick de fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet.

4 Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." 5 Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: "Se människan!"

6 När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sade då till dem: "Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig till något." 7 Judarna svarade: "Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son."

8 När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. 9 Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. 10 Pilatus sade till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" 11 Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." 12 Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän! Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren."

13 När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. 14 Det var förberedelsedagen i påskveckan*, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er kung!" 15 De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." 16 Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.

Jesus blir korsfäst

De tog med sig Jesus, 17 och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten.

19 Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nasaret, judarnas kung." 20 Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden* och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: "Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung." 22 Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit."

23 När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden* var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. 24 Därför sade de till varandra: "Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.* Så gjorde nu soldaterna.

25 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas* hustru, och Maria Magdalena. 26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son." 27 Sedan sade han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig.

28 Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas*: "Jag törstar." 29 Där stod en kruka full med ättikvin*, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk* och förde den till hans mun. 30 När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

31 Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas* och kropparna tas bort.*32 Soldaterna kom då och krossade benen på den förste, och sedan på den andre som var korsfäst tillsammans med honom.

33 Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. 34 I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. 35 Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. 36 Detta hände för att Skriften skulle uppfyllas: Inget av hans ben ska krossas.*37 Och ett annat ställe i Skriften säger: De ska se upp till honom som de har genomborrat.*

Jesu begravning

38 Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. 39 Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra* och aloe*, omkring trettio kilo*. 40 De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. 41 Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. 42 Där lade de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.


Fotnoter
19:1gissla   Det romerska gisslet, flagellum , hade taggar av ben eller metall som rev upp fångens rygg.
19:2purpurröd mantel   Purpur var antikens dyrbaraste färg, förbehållen kungligheter (jfr Dan 5:7 ). Troligen syftar Johannes på en enklare röd soldatkappa (Matt 27:28 ).
19:14förberedelsedagen i påskveckan   Dagen före sabbaten i påskveckan, alltså en fredag (jfr Mark 15:42 ) då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
19:20nära staden   Golgata låg enligt traditionen nära stadsporten mot nordväst, under den nuvarande Gravkyrkan.
19:23livklädnaden   Den knälånga tunikan som bars närmast kroppen.
19:24 Ps 22:19 .
19:25Klopas   Enligt fornkyrkliga källor bror till Josef, Jesu adoptivfar (jfr Luk 24:18 med not). Hans hustru Maria var därmed "syster" till Maria, Jesu mor, i betydelsen svägerska.
19:28för att Skriften skulle uppfyllas   Jfr Ps 22:16 , 69:22 .
19:29ättikvin   Syrligt vin utspätt med vatten, en billig och populär törstsläckare under antiken.
19:29en isopstjälk   Ljungliknande växt som användes för reningsriter (t ex 4 Mos 19:18 , Ps 51:9 ) och för påskalammets blod (2 Mos 12:22 ).
19:31de korsfästas ben skulle krossas   så att de inte kunde hålla sig upprätta, utan kvävdes och dog.
19:31ville inte att kropparna skulle hänga kvar   Se 5 Mos 21:22f .
19:36 Orden gäller både påskalammet (2 Mos 12:46 , 4 Mos 9:12 ) och den rättfärdige (Ps 33:21 ).
19:37 Sak 12:10 .
19:39myrra   Väldoftande dyrbar kåda från Arabien som användes i rökelse, parfymer och den heliga smörjelseoljan (2 Mos 30:22f ).
19:39aloe   Friskt doftande bladsaft från Aloe Vera användes som läkemedel och doftämne i svepningar.
19:39trettio kilo   Ordagrant: "hundra litra " (jfr not till 12:3 ).

Parallellställen
19:1Matt 27:26f Mark 15:15f.
19:4Luk 23:13f.
19:73 Mos 24:16 Joh 5:18 10:33.
19:11Dan 4:22 31f Joh 10:18.
19:12Apg 17:7.
19:17Matt 27:33f 38f Mark 15:22f 27f Luk 23:32f.
19:23Matt 27:35 Mark 15:24 Luk 23:34.
19:25Matt 27:55f Mark 15:40f.
19:38Matt 27:57f Mark 15:42f Luk 23:50f Joh 12:42.
19:39Joh 3:1f.