× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jonas kallelse och flykt

1 Herrens ord kom till Jona, Amittajs son. Han sade:

2 ”Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska* har kommit upp inför mitt ansikte.” 3 Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte.*

4 Men Herren sände en stark vind över havet, och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. 5 Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet.

Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. 6 Då kom skeppets kapten till honom och sade: ”Hur kan du sova? Gå upp och ropa till din gud! Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under.”

7 De sade till varandra: ”Kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den här olyckan över oss.” Och när de kastade lott, föll lotten på Jona. 8 Då sade de till honom: ”Berätta för oss vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du?”

9 Han svarade dem: ”Jag är hebré, och jag fruktar Herren, himlens Gud som har gjort havet och det torra.” 10 Då greps männen av stark fruktan och sade till honom: ”Vad har du gjort!” Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. 11 Havet stormade mer och mer, och de sade till honom: ”Vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss?” 12 Han svarade dem: ”Ta och kasta mig i havet, så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er.”

13 Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, för havet stormade allt värre mot dem. 14 Då ropade de till Herren och sade: ”Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja.” 15 Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. 16 Och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften.


Inledning till boken
Profeten Jona (”duva”) verkade under Jerobeam II:s regeringstid (ca 793-753 f Kr) och profeterade då om utvidgade gränser för Israel (2 Kung 14:25). Han var från Gat-Hahefer som låg nära Nasaret i Galileen (Jos 19:13). Jonas bok skildrar hur han först trotsar Guds kallelse (kap 1-2), men sedan kommer som första ”hednamissionär” (3-4) till stormakten Assyriens huvudstad Nineve, som låg vid nuvarande Mosul i norra Irak, 130 mil nordost om Israel.


Fotnoter
1:2deras ondska   Assyrierna var beryktade för sin grymhet (jfr Jes 10:5f , Nah 3:1 ). Många av deras reliefer som bevarats till i dag stoltserar med tortyrscener och avhuggna huvuden.
1:3Jafo … Tarshish   Nuvarande Jaffa, Jerusalems hamnstad (2 Krön 2:16 ), och troligen Spanien.

Parallellställen
1:21 Mos 10:11f 18:20 19:13 Hos 7:2 Jona 3:2.
1:5Apg 27:18f.
1:7Ords 16:33.