× 
 Från
 Till
 Metod

 

Befallning att inta landet

1 När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare: 2 ”Min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. 3 Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. 4 Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land* och till Stora havet* västerut ska ert område sträcka sig.

5 Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. 6 Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. 7 Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. 8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den* både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. 9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.”

Josua ger befallningar till folket

10 Josua befallde folkets förmän och sade: 11 ”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning färdkost åt er. För om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning.”

12 Men till rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam sade Josua: 13 ”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sade: Herren er Gud ska låta er komma till ro och ge er detta land. 14 Era hustrur, era små barn och er boskap ska stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni, alla tappra stridsmän, ska beväpnade* gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem 15 tills Herren har låtit era bröder komma till ro liksom ni, och de också har tagit i besittning det land som Herren er Gud ger dem. Sedan kan ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Ni ska då ta i besittning det land som Herrens tjänare Mose har gett er här på andra sidan Jordan, på östra sidan.”

16 De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss ska vi gå. 17 Så som vi lytt Mose i allt ska vi också lyda dig. Må bara Herren din Gud vara med dig, så som han var med Mose. 18 Var och en som trotsar dina befallningar och inte lyder dina ord i allt du befaller honom ska dödas. Var stark och frimodig!”


Inledning till boken
Josua (”Herren är frälsning”) fick Guds uppdrag att leda folket in i det utlovade landet efter Moses död ca 1406 f Kr (4 Mos 27:15f, 5 Mos 31). Han var en militär ledare (2 Mos 17:9f) med stark tro och hade spejat ut landet redan tidigare (4 Mos 13-14). Efter att ha korsat floden Jordan (1-4) och etablerat en bas i Gilgal (5) intar folket Jeriko (6) och därefter resten av landet (7-12), som sedan ca 1400 f Kr delas upp mellan Israels tolv stammar (13-22) varpå Josua ger folket sin avskedsförmaning (23-24).

Enligt judisk tradition skrevs boken av Josua samt prästerna Eleasar och Pinehas (22:30f), Arons son och sonson (jfr ”vi” i 5:1, 6). Betydelsen av Moses lagbok betonas starkt (1:7f, 8:34f, 23:14). Om folket överger Herren, förlorar det landet och Herrens välsignelse (23:15f, 24:20).

Fotnoter
1:4hetiternas land   Troligen Syrien, sydgränsen för hetiternas rike i nuvarande Turkiet.
1:4Stora havet   Medelhavet.
1:8Tänk på den   Annan översättning: ”Läs den”. Under antiken läste man alltid högt, därav ”inte … skild från din mun” (jfr Ps 1:2 ).
1:14beväpnade   Annan översättning: ”i stridsordning” (även i 4:12 ).

Parallellställen
1:12 Mos 24:13 33:11 4 Mos 11:28 5 Mos 1:38.
1:25 Mos 34:5.
1:35 Mos 11:24f Jos 14:9.
1:42 Mos 23:21 4 Mos 34:2f.
1:55 Mos 31:7f Hebr 13:5.
1:65 Mos 31:23 Jos 19:51.
1:75 Mos 5:32f 17:11 20 28:14 29:9 Jos 23:6.
1:85 Mos 17:9 Ps 1:2.
1:11Jos 3:1f.
1:134 Mos 32:20f 5 Mos 3:18f.