× 
 Från
 Till
 Metod

 

Manasses och Efraims områden

1 Den lott som tillföll Josefs barn sträckte sig från Jordan vid Jeriko till Jerikos vatten österut, genom öknen som går upp från Jeriko till bergsbygden mot Betel. 2 Gränsen gick vidare från Betel till Luz och så fram till arkiternas område, mot Atarot. 3 Därefter gick den västerut ner till jafletiternas område, ända till Nedre Bet-Horons område och till Gezer. Sedan gick den ut vid havet. 4 Detta fick Josefs barn, Manasse och Efraim, till arvedel.

Efraims stams område

5 Efraims barn fick, efter sina släkter, dessa gränser: Gränsen för deras arvedel i öster gick från Atrot-Addar till Övre Bet-Horon. 6 Sedan gick gränsen ut vid havet. I norr var Mikmetat gräns. Därifrån böjde sig gränsen österut till Taanat-Shilo och fortsatte österut till Janoa. 7 Från Janoa gick den ner till Atarot och Naara, nådde Jeriko och gick ut vid Jordan. 8 Från Tappua gick gränsen västerut till bäcken Kana och gick sedan ut vid havet. Detta blev arvedelen för Efraims barns stam efter deras släkter. 9 Dit hörde också de städer som avdelades åt Efraims barn inom Manasses barns arvedel, alla dessa städer med sina byar. 10 Men de fördrev inte kananeerna som bodde i Gezer. Därför bodde också kananeerna kvar bland Efraims barn, som de gör än i dag, men de blev arbetspliktiga tjänare under dem.


Parallellställen
16:2Dom 1:26.
16:9Jos 17:9f.
16:10Jos 17:13 Dom 1:29 1 Kung 9:16 21.