× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas synd

1 Och nu kommer denna befallning till er, ni präster:


2 Om ni inte vill höra,
om ni inte tar det till hjärtat
att ge ära åt mitt namn,
säger Herren Sebaot,
då ska jag sända förbannelse
över er.
Jag ska förbanna era välsignelser,
och jag har redan förbannat dem
eftersom ni inte tar det till hjärtat.
3 Se, jag ska tillrättavisa era ättlingar
och kasta dynga* i ansiktet på er,
dynga från era högtidsoffer,
och ni ska bäras bort
tillsammans med den.

4 Och ni ska förstå
att jag har gett er
denna befallning
för att mitt förbund med Levi
ska bestå, säger Herren Sebaot.
5 Mitt förbund med honom
var liv och frid,
och jag gav honom det
för att han skulle vörda mig.
Och han vördade mig
och bävade för mitt namn.
6 Sann undervisning var i hans mun,
ingen orätt fanns på hans läppar.
I frid och uppriktighet
vandrade han med mig,
och han omvände många
från deras missgärningar.
7 För prästens läppar
ska bevara kunskap,
och man ska hämta undervisning
från hans mun,
eftersom han är en budbärare
från Herren Sebaot.

8 Men ni har vikit av från vägen,
ni har fått många på fall
genom er undervisning.
Ni har fördärvat förbundet
med Levi, säger Herren Sebaot.
9 Därför har jag också gjort er
föraktade och förnedrade
inför hela folket,
för ni har inte hållit er
till mina vägar
utan varit partiska
när ni undervisar.
Folkets trolöshet
10 Har vi inte alla samme Far?
Har inte samme Gud skapat oss?
Varför begår vi då svek
mot varandra
och kränker våra fäders förbund?
11 Juda har begått svek,
och avskyvärda ting
har gjorts i Israel och i Jerusalem.
Juda har kränkt
det som Herren håller heligt,
det som han älskar,
och de har gift sig med kvinnor
som dyrkar främmande gudar.
12Herren ska utrota ur Jakobs tält
var och en som gör så,
både hög och låg*
och den som bär fram gåvor
till Herren Sebaot.

13 Och dessutom gör ni detta:
Ni översköljer Herrens altare
med tårar, gråt och klagan,
eftersom han inte vill
se till offergåvan längre
eller ta emot något från er hand
med glädje.
14 Och ni frågar: ”Varför?”
Därför att Herren var vittne
mellan dig
och din ungdoms hustru.
Du har varit trolös mot henne,
trots att hon är din maka,
din hustru
som du ingått förbund med.
15 Har inte han gjort dem till ett?
Det som är kvar av ande*
tillhör honom.
Och varför till ett?
Han söker ättlingar
som hör Gud till.
Så ta hand om er ande
och var inte trolös
mot din ungdoms hustru.
16 Jag hatar skilsmässa,
säger Herren, Israels Gud,
och att man höljer sig i våld
som i en klädnad,
säger Herren Sebaot.
Så var på er vakt i er ande
och var inte trolösa.

17 Ni tröttar ut Herren med era ord.
Ni frågar:
”Hur har vi tröttat ut honom?”
När ni säger:
”Den som gör det onda
är god i Herrens ögon,
och han gläder sig över dem”,
eller: ”Var är rättvisans Gud?”

Fotnoter
2:3dynga   Ordet användes om offerdjurens maginnehåll (se 3 Mos 1:9 ).
2:12hög och låg   Grundtextens innebörd är osäker.
2:15Det som är kvar av ande   Annan översättning: ”Kött och ande” eller ”Andlig släkt”. Grundtexten är i denna vers svårtolkad.

Parallellställen
2:25 Mos 28:15f.
2:3Jer 16:4 22:19.
2:44 Mos 25:12.
2:54 Mos 3:6f 5 Mos 33:8f.
2:7Hagg 1:13 2 Kor 5:20.
2:91 Sam 2:30.
2:102 Mos 19:5 Matt 23:9 Apg 17:28 Ef 3:15 4:5f.
2:11Esra 9:12 10:2 Neh 13:23f.
2:13Jer 11:14 14:12.
2:151 Mos 2:24 Matt 19:4f.
2:161 Kor 7:10f.