× 
 Från
 Till
 Metod

 

Onda planer mot Jesus

1 När Jesus hade avslutat hela detta tal, sade han till sina lärjungar: 2 "Ni vet att om två dagar är det påsk*. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst."

3 Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. 4 De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. 5 Men de sade: "Inte under högtiden, det får inte bli upplopp bland folket."

En kvinna smörjer Jesus

6 När Jesus var i Betania*, i Simon den spetälskes hus, 7 kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja*, och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. 8 När lärjungarna såg det, blev de upprörda och sade: "Varför detta slöseri? 9 Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga."

10 Jesus märkte det och sade till dem: "Varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. 11 De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 12 När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning*. 13 Jag säger er sanningen: Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."

Judas förråder Jesus

14 Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna 15 och sade: "Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?" Då vägde de upp trettio silvermynt* åt honom. 16 Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Den sista påskmåltiden

17 På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet?" 18 Han svarade: "Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger: Min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar." 19 Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet.

20 På kvällen låg Jesus till bords* med de tolv. 21 Medan de åt, sade han: "Jag säger er sanningen: En av er kommer att förråda mig." 22 Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom, en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" 23 Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. 24 Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." 25 Judas, han som skulle förråda honom, sade: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det."

Den första nattvarden

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike."

30 När de sedan hade sjungit lovsången*, gick de ut till Olivberget.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

31 Då sade Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras.*32 Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen."

33 Petrus svarade honom: "Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig." 34 Jesus sade till honom: "Jag säger dig sanningen: I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig tre gånger." 35 Petrus svarade honom: "Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig!" Samma sak sade alla de andra lärjungarna.

Jesus i Getsemane

36 Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane*, och han sade till lärjungarna: "Sätt er här medan jag går dit bort och ber." 37 Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest 38 och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig." 39 Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill."

40 Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: "Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? 41 Vaka och be att* ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." 42 Sedan gick han bort för andra gången och bad: "Min Far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja."

43 Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. 44 Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen.

45 Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er*? Nu är stunden här då Människosonen utlämnas i syndares händer. 46 Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här."

Jesus fängslas

47 Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. 48 Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: "Den jag kysser är det. Grip honom." 49 Och han gick genast fram till Jesus och sade: "Var hälsad, rabbi!", och kysste honom. 50 Jesus sade till honom: "Min vän, är det därför du är här?" Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom.

51 Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. 52 Då sade Jesus till honom: "Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. 53 Eller tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar*? 54 Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?"

55 I samma stund sade Jesus till folkhopen: "Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. 56 Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas." Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

Jesus inför Stora rådet

57 De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. 58 Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta.

59 Översteprästerna och hela Stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. 60 Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män 61 som sade: "Han har sagt: Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar." 62 Då reste sig översteprästen och frågade honom: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" 63 Men Jesus var tyst.

Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son." 64 Jesus sade till honom: "Du själv har sagt det. Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."*

65 Då rev översteprästen sönder sina kläder* och sade: "Han har hädat! Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. 66 Vad anser ni?" De svarade: "Han förtjänar döden!" 67 Och de spottade honom i ansiktet* och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet 68 och sade: "Profetera för oss, Messias! Vem var det som slog dig?"

Petrus förnekar Jesus

69 Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: "Du var också med Jesus från Galileen." 70 Men han nekade inför alla och sade: "Jag vet inte vad du pratar om." 71 Han gick ut i porten, och en annan tjänsteflicka såg honom och sade till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nasaret." 72 Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." 73 Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sade: "Visst är du också en av dem! Din dialekt* avslöjar dig." 74 Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen!" Och strax gol tuppen.

75 Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger." Och han gick ut och grät bittert.


Fotnoter
26:2påsk   Hebr. pésach    betyder "passera", "skona" (2 Mos 12:13 ), och firas till minne av Israels räddning ur Egypten. I fullmånens sken den 14:e Nisan (mars-april) åt man det offrade påskalammet och firade sedan "det osyrade brödets högtid" i sju dagar (2 Mos 12:17 ).
26:6Betania   kan översättas "fattighuset" (jfr vers 9 och 11).
26:7dyrbar olja   Enligt Mark 14:3f nardusolja värd 300 denarer, vilket motsvarade en hel årslön för en enkel arbetare.
26:12inför min begravning   Jesus knyter an till seden att behandla den som dött med väldoftande ämnen före begravningen (jfr Joh 19:39f ).
26:15trettio silvermynt   Enligt 2 Mos 21:32 priset för en slav (30 siklar = 120 denarer).
26:20låg Jesus till bords   Vid finare måltider, som vid påsk, åt man på grekiskt manér halvliggande på divaner, stödd på vänster armbåge.
26:30lovsången   Ps 115-118 som sjungs vid slutet av varje judisk påskmåltid.
26:31 Sak 13:7 .
26:36Getsemane   Olivlund strax öster om Jerusalem. Hebr. gat shémen betyder "oljepress".
26:41be att   Annan översättning: "be så att".
26:45Sover ni fortfarande och vilar er?   Annan översättning: "Sov ni vidare och vila er!".
26:53tolv legioner änglar   Troligen ett symboliskt tal. En legion motsvarade ca 6000 man.
26:64se   Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln   Med dessa ord identifierar sig Jesus, den jordiske Människosonen (Matt 26:45 etc), med den gudomliga Messiasgestalten i Dan 7:13 och Ps 110:1 .
26:65rev … sönder sina kläder   Ett uttryck för fasa och sorg (jfr t ex 1 Mos 37:29 ). Enligt lagen var översteprästen förbjuden att göra så (3 Mos 21:10 ).
26:67i ansiktet   Annan översättning: "med käppar".
26:73dialekt   Den galileiska dialekten (Mark 14:70 ) ansågs mindre fin än den judeiska eftersom den saknade vissa semitiska strupljud.

Parallellställen
26:22 Mos 12f Matt 20:18.
26:3Joh 11:47f.
26:6Mark 14:3f Joh 12:1f.
26:115 Mos 15:11.
26:14Matt 10:4 Mark 14:10f Luk 22:3f Joh 11:57.
26:15Sak 11:12.
26:172 Mos 12:3f 15f Mark 14:12f Luk 22:7f.
26:20Mark 14:17f Luk 22:14 21f.
26:21Joh 13:21f.
26:23Ps 41:10.
26:26Mark 14:22f Luk 22:19f 1 Kor 11:23f.
26:28Matt 20:28.
26:29Luk 22:18.
26:31Joh 16:32.
26:32Matt 28:7 16 Mark 14:28.
26:33Luk 22:33f Joh 13:37f.
26:36Mark 14:32f Luk 22:39f Joh 18:1.
26:38Joh 12:27.
26:39Joh 6:38 Hebr 5:7.
26:41Gal 5:17 1 Petr 5:8.
26:47Mark 14:43f Luk 22:47f Joh 18:2f.
26:50Joh 13:27.
26:51Mark 14:47 Luk 22:49f Joh 18:10f.
26:521 Mos 9:6 Upp 13:10.
26:54Jes 53:5f Luk 18:31.
26:55Mark 14:49 Luk 22:52f.
26:56Mark 14:50.
26:57Mark 14:53f Luk 22:54f Joh 18:12f.
26:61Matt 27:40 Joh 2:19.
26:63Jes 53:7 Luk 22:66f.
26:64Ps 110:1 Sak 12:10 Matt 16:27.
26:65Joh 10:33.
26:663 Mos 24:16 Joh 19:7.
26:67Jes 50:6 Matt 27:30 Luk 22:63f.
26:69Mark 14:66f Luk 22:55f Joh 18:17f 25f.