× 
 Från
 Till
 Metod

 

Johannes Döparen

1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade i Judeens öken 2 och sade: "Omvänd er! Himmelriket* är nära." 3 Det var om honom det sades genom profeten Jesaja:


En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!*

4 Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte* runt midjan, och hans mat var gräshoppor* och vildhonung. 5 Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom, 6 och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

7 Men när han såg att många fariseer och saddukeer* kom till platsen där han döpte*, sade han till dem: "Huggormsyngel!* Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.*10 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.

11 Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna*. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 12 Han har sin kastskovel* i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar."

Jesus blir döpt

13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!" 15 Jesus svarade honom: "Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske.

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje."


Fotnoter
3:2Himmelriket   Ordet "himlen" är en respektfull judisk omskrivning för Gud (jfr Mark 1:15 , Matt 21:25 , Luk 15:18 ). Himmelriket betyder alltså "där Gud regerar".
3:3 Jes 40:3 .
3:4kläder av kamelhår och ett läderbälte   Så klädde sig botprofeten Elia (2 Kung 1:8 , jfr Sak 13:4 ).
3:4gräshoppor   åts som fattigmansmat (jfr 3 Mos 11:22 ).
3:7fariseer och saddukeer   Saddukeernas prästaristokrati värnade om templet (Apg 4:1f ), medan fariseernas folkliga lagfromhetsrörelse lade stor vikt vid religiösa renhetsregler (Matt 15:1f ). De var politiska motståndare (Apg 23:6f ) men vakade båda över den religiösa ordningen i landet (Joh 1:19f ).
3:7till platsen där han döpte   Ordagrant: "till hans dop" (annan tolkning: för att bli döpta av honom, jfr dock Joh 1:19 ).
3:7Huggormsyngel   Dvs barn till djävulen, "den gamle ormen" (1 Mos 3:15 , Upp 12:9 , 20:2 ).
3:9barn … stenar   På hebreiska baním … abaním .
3:11ta av honom sandalerna   En slavs uppgift.
3:12kastskovel   Träspade för att rensa säd, en bild för Guds dom (Jer 15:7 ). Vinden blåste bort de värdelösa agnarna (Ps 1:4 ), medan sädeskornen föll tillbaka ner på tröskplatsen.

Parallellställen
3:1Mark 1:2f Luk 3:1f Joh 1:6f.
3:2Matt 4:17 Mark 1:15.
3:7Matt 12:34 23:33.
3:9Joh 8:39.
3:10Matt 7:19 Luk 13:7 Joh 15:2 6.
3:11Mark 7:1f Luk 3:16f Joh 1:26f Apg 1:5.
3:12Jer 15:7 Matt 13:30.
3:13Mark 1:9f Luk 3:21f.
3:16Hes 1:1 Mark 1:10.
3:17Ps 2:7 Jes 42:1 Mark 1:11.