× 
 Från
 Till
 Metod

 

Flisan och bjälken

1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er.

3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? 5 Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.

Det heliga och hundarna

6 Ge inte det heliga åt hundarna* och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er.

Be och ni ska få

7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.*8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.

9 Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? 10 Eller en orm när han ber om fisk? 11 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom?

Den gyllene regeln

12 Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.

De två vägarna

13 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn?*23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Liknelsen om de två husbyggarna

24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan.

26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort."

28 När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, 29 för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.*


Fotnoter
7:6hundarna   Lösgående hundar åt avfall och var en bild för orenhet (2 Mos 22:31 , Ords 26:11 ).
7:7Be … Sök … Bulta Annan översättning: "Fortsätt be" etc (en pågående handling).
7:22med ditt namn   Jesus skiljer mellan kraftgärningar gjorda i hans namn, på hans uppdrag (t ex Mark 16:17 , Luk 10:17 ), och sådant som görs med hjälp av Jesusnamnet som magisk formel (jfr Apg 19:13 , 19).
7:29med auktoritet och inte som deras skriftlärda   De skriftlärda grundade sin lagtolkning på den rabbinska traditionen i "de äldstes stadgar" (15:2f ), medan Jesus talar med gudomlig auktoritet.

Parallellställen
7:1Rom 2:1 1 Kor 4:5.
7:2Mark 4:24.
7:3Luk 6:41.
7:6Ords 23:9 Apg 13:46.
7:7Matt 21:22 Joh 14:13 15:7 Jak 1:5f 1 Joh 3:22.
7:12Luk 6:31 Rom 13:8 Gal 5:14.
7:13Luk 13:24.
7:14Apg 14:22.
7:15Mika 3:5 2 Tim 3:5 1 Joh 4:1.
7:17Matt 12:33.
7:19Matt 3:10.
7:21Hos 8:2 Luk 6:46 Rom 2:13.
7:22Matt 24:24.
7:24Luk 6:24f.
7:27Hes 13:20f.
7:28Mark 1:22 Joh 7:46.