× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord över Juda och Israel

1Herrens ord till Mika från Moreshet*, när Jotam, Ahas och Hiskia* var kungar i Juda. Detta är vad han såg om Samaria och Jerusalem.


2 Hör alla folk, lyssna du jord
med allt som är på den!
Herren Gud
ska vara ett vittne mot er,
Herren från sitt heliga tempel,
3 för Herren träder fram
ur sin boning,
han stiger ner och går fram
över jordens höjder.
4 Bergen smälter under honom
och dalarna bryter fram
som vaxet för elden,
som vatten som störtar
utför branten.
5 Allt detta sker för Jakobs brott,
för synden hos Israels hus.
Vem är skyldig till Jakobs brott?
Är det inte Samaria?
Och vem till Juda offerhöjder*?
Är det inte Jerusalem?

6 Därför ska jag göra Samaria*
till en stenhög på marken,
till en plats för vinodling.
Jag ska vräka hennes stenar
ner i dalen
och blotta hennes grundvalar.
7 Alla hennes avgudabilder
ska krossas,
alla hennes otuktsgåvor
ska brännas upp i eld,
alla hennes avgudar
ska jag förstöra.
För hon har skaffat dem
genom otuktslön*,
och otuktslön ska de bli igen.

8 Därför ska jag klaga och jämra mig,
jag ska gå barfota och naken.
Jag ska yla som en schakal
och klaga som en struts*,
9 för hennes sår kan inte läkas,
det har kommit ända till Juda,
det har nått ända till mitt folks port,
ända till Jerusalem.

10 Förkunna det inte i Gat*,
gråt inte så bittert!
I Bet-Leafra vältrar jag mig
i stoftet.
11 Dra ut i nakenhet och skam,
ni som bor i Shafir!
De som bor i Saanan
vågar sig inte ut.
Sorgeropen i Bet-Haesel
gör att ni inte kan stanna där.
12 De som bor i Marot
våndas efter det goda,
för en olycka har kommit
från Herren till Jerusalems port.
13 Spänn travare för vagnen,
ni som bor i Lakish,
ni som var orsaken till synd
hos dottern Sion,
för det var hos er man fann
Israels överträdelser.
14 Därför ska du ge skiljebrev
åt Moreshet-Gat.
Husen i Aksib har blivit
som en lögn för Israels kungar.
15 Än en gång ska jag låta erövraren
drabba er, ni som bor i Maresha.
Israels härlighet ska komma
till Adullam*.*

16 Raka dig skallig*
och skär av ditt hår
för barnen som var din glädje.
Gör ditt huvud kalt som gamens,
för de ska föras bort från dig.

Inledning till boken
Profeten Mika (kortform av Mikael, ”vem är som Gud”) verkade i sydriket Juda ca 740-700 f Kr, samtida med Hosea och Jesaja (se not till 4:1). Han varnade för nordriket Israels fall 722 f Kr (1:6) och hur sydriket Juda skulle härjas 701 f Kr (1:10f). I sin förkunnelse kritiserar han folkets oärlighet och sociala orättvisor (2-3) samt avgudadyrkan (5:12f), och profeterar samtidigt om kommande frälsning och upprättelse (4-5, 7). Mest känd är profetian om Messias som ska födas i Betlehem (5:2).


Fotnoter
1:1Moreshet   Befäst stad ca 3 mil sydväst om Jerusalem.
1:1Jotam, Ahas och Hiskia   Regerade 750-735, 735-715 och 715-687 f Kr. Se 2 Kung 15:32f , 16:1f och 18:1f samt 2 Krön 27, 28 och 29-32).
1:5offerhöjder   Andra handskrifter (Septuaginta och Peshitta): ”synd”.
1:6Samaria   Nordrikets huvudstad (1 Kung 16:24 ), som föll efter tre års belägring (2 Kung 17) .
1:7otuktslön   Avgudatemplens skatter, intjänade genom tempelprostitution eller andra avgudakulter, skulle nu plundras av andra avgudadyrkande folk.
1:8struts   Annan översättning: ”uggla”.
1:10Förkunna det inte i Gat   Anspelning på Davids klagosång efter filisteernas invasion (2 Sam 1:20 ).
1:10f De uppräknade orterna i vers 10-15 låg i Låglandet sydväst om Jerusalem runt Mikas hemstad Moreshet-Gat. De härjades av assyriern Sanherib 701 f Kr (2 Kung 18:13 , 2 Krön 32:1 ). I verserna finns flera anspelningar på ortnamnen (t ex Leafra, ”i stoft”, och Aksib, ”sviker”).
1:15Adullam   Hit flydde David en gång från Gat (2 Sam 22:1 ).
1:16Raka dig skallig   Uttryck för svår sorg (jfr Job 1:20 , Jer 41:5 ).

Parallellställen
1:12 Kung 15:32 16:1 18:1 Jes 1:1 Jer 26:18.
1:25 Mos 32:1 1 Kung 22:28 Ps 11:4 50:4 Jes 1:2 Jer 25:30.
1:31 Mos 11:7 Jes 26:21 Amos 4:13.
1:42 Mos 19:18 Ps 68:3 97:5 Amos 9:5 Nah 1:5.
1:75 Mos 23:18 Hos 2:5 12.
1:8Job 30:28f Jes 20:3.
1:92 Kung 18:13 Jer 15:18.
1:102 Sam 1:20.
1:11Jer 6:25.
1:12Jes 45:7 Amos 3:6.
1:13Jos 15:39 2 Kung 19:8 Jes 36:2.
1:14Jos 15:44 19:29 Jer 15:18.
1:15Jos 15:35 44 1 Sam 22:1.