× 
 Från
 Till
 Metod

 

Visheten bevarar från fördärv

1 Min son,

om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig
2 så att ditt öra lyssnar till visheten
och du böjer ditt hjärta
till klokheten,
3 ja, om du ropar efter insikten
och höjer din röst efter klokheten,
4 om du söker den som silver
och letar efter den
som efter skatter,
5 då ska du förstå
vad det är att vörda Herren
och finna kunskapen om Gud.

6 För det är Herren som ger vishet,
från hans mun kommer kunskap
och klokhet.
7 Han har visa råd*
i förvar åt de ärliga,
han är en sköld
för dem som lever hederligt,
8 han beskyddar det rättas stigar
och bevarar sina frommas väg.
9 Då ska du förstå vad som är
rättfärdigt, rättvist och rätt,
det godas alla vägar.
10 För vishet ska komma in i ditt hjärta
och kunskap bli ljuvlig för din själ,
11 omdöme ska bevara dig
och klokhet beskydda dig.
12 Visheten ska rädda dig
från det ondas väg,
från dem som talar
det som är förvridet,
13 som överger det rättas stigar
för att vandra på mörkrets vägar,
14 som gläds över att göra det onda
och fröjdar sig över
ondskans förvrängningar,
15 som följer krokiga stigar
och går på villovägar.

16 Visheten ska rädda dig
från den främmande kvinnan,
från din nästas hustru
som talar hala ord,
17 hon som har övergett
sin ungdoms vän
och glömt sin Guds förbund*.
18 Hennes hus sjunker ner i döden,
hennes vägar går
till skuggornas boning.
19 De som går in till henne
kommer aldrig tillbaka,
de når inte livets stigar.

20 Därför ska du vandra
på de godas väg
och hålla dig
på de rättfärdigas stigar,
21 för de ärliga får bo i landet
och de hederliga stanna där.
22 Men de gudlösa* ska utrotas ur landet,
de trolösa ryckas bort därifrån.

Fotnoter
2:7visa råd   Annan översättning (så Septuaginta): ”hjälp”.
2:17sin Guds förbund   Äktenskapet beskrivs som ett förbund inför Gud (Mal 2:14 , Hes 16:8f ).
2:22de gudlösa   Hebr. rashá syftar på någon som är ond, ogudaktig, skyldig till brott mot Gud.

Parallellställen
2:2Ords 4:20 22:17.
2:3Ef 1:17 Jak 1:5.
2:4Ords 3:14 8:11 Matt 13:44.
2:6Job 32:8.
2:8Ps 1:6.
2:16Ords 5:3 6:24 7:5.
2:17Mal 2:14.
2:18Ords 5:5 7:27 9:18.
2:21Ords 28:10 Ps 37:9 11 29 Matt 5:5.
2:22Job 18:17 Ords 10:7 30.