× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tröst i svår nöd

1 Bön av en plågad som i vanmakt utgjuter sin sorg inför Herren.


2Herre, hör min bön,
låt mitt rop komma inför dig!
3 Dölj inte ditt ansikte för mig
när jag är i nöd.
Vänd ditt öra till mig,
skynda dig att svara
när jag ropar!

4 Mina dagar försvinner som rök,
mina ben brinner som eld.
5 Mitt hjärta är bränt
och visset som gräs,
för jag glömmer att äta mitt bröd.
6*Efter all min högljudda suckan
är jag bara skinn och ben.
7 Jag är som en pelikan i öknen,
som en uggla bland ruiner.
8 Jag ligger vaken,
jag är som en ensam fågel
på taket.
9*Mina fiender hånar mig dagen lång,
mina häcklare använder mig
som en svordom.
10*Jag äter aska som bröd
och blandar min dryck med tårar,
11 på grund av din vrede och harm.
Du har gripit mig
och kastat bort mig.
12*Mina dagar är
som en utdragen skugga,
jag vissnar som gräs.

13*Men du, Herre, tronar för evigt,
ihågkommen av släkte efter släkte.
14*Du ska gripa in
och förbarma dig över Sion,
det är dags att du visar det nåd.
Ja, tiden är inne,
15 för dina tjänare älskar dess stenar,
de lider med dess grus.

16*Folken ska vörda Herrens namn
och jordens alla kungar
din härlighet,
17 när Herren bygger upp Sion
och visar sig i sin härlighet.
18 Han vänder sig till
den utblottades bön
och föraktar den inte.
19*Det ska skrivas ner
för ett kommande släkte,
ett folk som han skapar
ska prisa Herren,
20 för han blickar ner
från sin heliga höjd,
Herren ser ner
från himlen till jorden
21*för att höra den fångnes klagan
och befria dödens barn.
22Herrens namn
ska förkunnas i Sion
och hans lov i Jerusalem,
23*när folk och riken samlas
för att tjäna Herren.

24 Han har försvagat min kraft
på vägen,
han har förkortat
mina dagar.
25*Jag sade: Min Gud,
ryck inte bort mig
mitt i livet!
Dina år varar
från släkte till släkte.

26*För länge sedan*
lade du jordens grund,
himlarna är dina händers verk.
27*De ska gå under,
men du ska bestå.
De ska alla nötas ut som kläder,
du ska byta ut
dem som en mantel
och de försvinner*.
28 Men du är densamme,
och dina år har inget slut.
29*Dina tjänares barn
ska bo i trygghet
och deras ättlingar
bestå inför dig.

Fotnoter
102:6 Job 19:20 , Klag 4:8 .
102:9 Jes 65:15 , Jer 29:22 .
102:10 Ps 42:4 , 80:6 .
102:12 Job 14:2 , Ps 109:23 , 144:4 , 1 Petr 1:24 .
102:13 Ps 9:8 , 29:10 , 135:13 , Klag 5:19 .
102:14 Ps 51:20 , Jes 49:13f , 60:10 , Sak 1:12f .
102:16 Ps 67:8 , 68:30 , 138:4 .
102:19 Ps 22:31f .
102:21 Ps 79:11 , 146:7 , Hebr 2:14 .
102:23 Ps 22:28 , 68:33 , Jes 2:2f .
102:25 Ps 90:2 .
102:26 1 Mos 1:1 , Neh 9:6 , Ps 8:4 , 24:2 , 33:6 , Hebr 1:10f .
102:26f Verserna 26-28 citeras i Hebr 1:10-12 med hänsyftning på Kristus som Skapare.
102:27 Jes 51:6 , 54:10 , Matt 24:35 , 2 Petr 3:7f .
102:27byta ut … försvinner   Annan översättning (så Septuaginta): "förvandla … förvandlas".
102:29 Ps 69:37 , 89:5 .

Parallellställen
102:3Ps 31:3 69:18.