× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens gärningar mot sitt folk
1*Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända
bland folken!
2*Sjung till honom, lovsjung honom,
tala om alla hans under!
3 Ha er ära i hans heliga namn!
De som söker Herren
ska glädja sig av hjärtat.
4 Fråga efter Herren och hans makt,
sök alltid hans ansikte.
5 Tänk på de under han gjort,
på hans tecken
och hans muns domar,
6 ni Abrahams barn, hans tjänare,
ni Jakobs söner, hans utvalda.

7 Han är Herren vår Gud,
över hela jorden når hans domar.
8*Han minns för evigt sitt förbund,
i tusen släktled ordet han gett,
9*förbundet han slöt med Abraham
och eden han gav till Isak.
10*Han bestämde det
för Jakob som en lag,
för Israel som ett evigt förbund:
11 "Till dig ger jag Kanaans land
som er arvedel och egendom."

12 Då var de en liten skara,
de var få och främlingar i landet.
13*De vandrade från folk till folk,
från ett rike till ett annat.
14*Han lät ingen förtrycka dem,
han straffade kungar
för deras skull:
15 "Rör inte mina smorda,
gör inte mina profeter något ont!"

16*Han sände svält över landet
och lät dem lida brist på bröd,
17*men han sände en man
framför dem,
Josef som såldes till slav.
18*Man slog hans fötter i bojor
och lade järn om hans hals,
19*tills det han sagt slog in
och Herrens ord
bevisade hans oskuld.
20*Då släpptes han
på kungens befallning,
folkens härskare gav honom fri.
21*Han satte honom till herre
över sitt hus,
till härskare över allt han ägde,
22*till att binda* hans furstar
efter sin vilja
och lära hans äldste vishet.

23*Och Israel kom till Egypten,
Jakob blev gäst i Hams land.
24*Herren gjorde sitt folk
mycket fruktsamt,
starkare* än deras fiender.
25*Han vände deras hjärtan
till att hata hans folk,
till att handla svekfullt
mot hans tjänare.

26*Han sände Mose, sin tjänare,
och Aron som han utvalt.
27*De gjorde hans tecken* bland dem
och under i Hams land.
28*Han sände mörker
och allt blev mörkt,
och de stod inte emot* hans ord.
29*Han förvandlade deras vatten
till blod
och lät deras fisk dö.
30*Deras land vimlade av grodor,
ända in i deras kungars kamrar.
31*Han befallde,
och det kom flugsvärmar
och mygg
över hela deras rike.
32*Han gjorde regnet till hagel
och sände eldslågor i deras land.
33 Han slog ner deras vinstockar
och fikonträd
och knäckte träden i deras rike.
34*Han befallde,
och det kom gräshoppor
och gräshoppslarver
i oräknelig mängd.
35 De åt upp all grönska i landet,
slukade grödan på marken.
36*Han slog allt förstfött i landet,
förstlingen av all deras livskraft.

37*Så förde han ut dem
med silver och guld,
i hans stammar stapplade ingen.
38 Egypten gladde sig när de drog ut,
skräck för Israel hade fallit
över dem.
39*Han bredde ut ett moln till skydd
och en eld till att lysa i natten.
40*De bad, och han sände vaktlar
och mättade dem
med bröd från himlen.
41*Han öppnade klippan
och vattnet flödade,
det rann i öknen som en ström,
42 för han tänkte på sitt heliga löfte
till sin tjänare Abraham.

43 Så förde han ut
sitt folk med fröjd,
sina utvalda med jubel.
44*Han gav dem hednafolkens länder,
det folken förvärvat fick de ärva,
45*för att de skulle hålla hans lagar
och följa hans undervisning.
Halleluja!

Fotnoter
105:1 1 Krön 16:8f , Ps 145:12 , Jes 12:4 .
105:2 Ps 103:2 , 145:4 .
105:8 1 Mos 22:16f , 5 Mos 7:9 , Ps 106:45 , Luk 1:72 .
105:9 1 Mos 15:18 , 17:2 , 26:3 , Gal 3:17 .
105:10 1 Mos 28:13 , 35:12 , Ps 111:9 , Jes 24:5 , 54:10 .
105:13 1 Mos 12:1 , 9, 13:1 .
105:14 1 Mos 12:17 , 20:3 , 7, 26:11 , 35:5 .
105:16 1 Mos 41:54f , Jes 3:1 , Hes 4:16 .
105:17 1 Mos 37:28 , 36, 45:5f , Apg 7:9 .
105:18 1 Mos 39:20 .
105:19 1 Mos 40:20f .
105:20 1 Mos 41:14f .
105:21 1 Mos 41:40f , 45:8 .
105:22 1 Mos 41:44 .
105:22binda   Andra handskrifter (Septuaginta): "fostra".
105:23 1 Mos 46:1f , Apg 7:15 , 13:17 .
105:24 2 Mos 1:7 , 12.
105:24starkare   Annan översättning: "fler".
105:25 2 Mos 1:10f , Apg 7:19 .
105:26 2 Mos 3:10f .
105:27 2 Mos 7:9f , Ps 78:43f , 106:21f .
105:27De gjorde hans tecken   Andra handskrifter (Septuaginta): "Han gjorde sina tecken".
105:28 2 Mos 10:22f .
105:28stod inte emot   Andra handskrifter (Septuaginta): "stod emot".
105:29 2 Mos 7:19f .
105:30 2 Mos 8:2f .
105:31 2 Mos 8:17f , Ps 78:45 .
105:32 2 Mos 9:23f , Ps 78:47 .
105:34 2 Mos 10:12f , Ps 78:46 .
105:36 2 Mos 12:29 , Ps 78:51 , 135:8 , 136:10 .
105:37 2 Mos 12:35f .
105:39 2 Mos 13:21f , 4 Mos 9:16 , 10:34 , Ps 78:14 , Jes 4:5 .
105:40 2 Mos 16:13f , Neh 9:15 , Ps 78:23f , Joh 6:31 .
105:41 2 Mos 17:6 , 4 Mos 20:11 , Ps 78:15f , 114:8 , 1 Kor 10:4 .
105:44 Jos 13:7 , Ps 44:3 , 78:55 .
105:45 5 Mos 4:40 , 6:24 .